Ewolucja kapitału akcyjnego

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy AmRest Holdings SE wynosi 21 955 418,3 EUR i reprezentowany jest przez 219 554 183 akcje o wartości nominalnej 0,10 EUR każda i jest w całości pokryty i opłacony.

Wszystkie akcje są tej samej klasy i serii i dają te same uprawnienia.

Ewolucja kapitału zakładowego w ostatnich latach prezentuje się następująco:

Data

Wydarzenie

Kwota 
[EUR]

Liczba nowo wyemitowanych akcji

Łączna liczba akcji w obiegu

Wartość
nominalna jednej akcji [EUR]

Kapitał zakładowy [EUR]

Powiązane raporty bieżące

 

21 213 893

0,01

212 138,93

 

10/2/2018

Podniesienie wartości nominalnej

-

-

21 213 893

1,00

21 213 893.0

RB 54/2018,
RB 57/2018,
RB 60/2018

10/3/2018

Split akcji

-

-

212 138 930

0,1

21 213 893

RB 54/2018, RB 57/2018, RB 60/2018

10/15/2018

Podniesienie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej

741 525,3

7 415 253

219 554 183

0,1

21 955 418.3

RB 64/2018, RB 65/2018

AmRest Broszura