RB 64/2018 Podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru

AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje, że zgodnie z upoważnieniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 czerwca 2018 roku udzielonego w ramach 13 punktu porządku obrad, Rada Dyrektorów Spółki podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru ("Podwyższenie Kapitału Zakładowego") w wysokości efektywnej 70 milionów euro (uwzględniającej wartość nominalną oraz premię emisyjną).

Podwyższenie Kapitału Zakładowego zostanie przeprowadzone w drodze subskrypcji prywatnej, która potrwa maksymalnie 24 godziny i będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych lub instytucjonalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanej emisji znajdują się w anglojęzycznym załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
AmRest - Podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru (EN)
PDF plik 489.51 kB