Statut i dokumenty korporacyjne

Pobierz
Statut AmRest Holdings SE
PDF plik 237.46 kB
Pobierz
Wewnętrzny kodeks postępowania w sprawach związanych z rynkiem kapitałowym (EN)
PDF plik 305.44 kB
Pobierz
Kodeks Etyczny i Postępowania w Biznesie
PDF plik 1.09 MB
Pobierz
Polityka zarządzania ryzykiem (EN)
PDF plik 194.96 kB
Pobierz
Polityka komunikacji z akcjonariuszami AmRest (EN)
PDF plik 179.01 kB
Pobierz
Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (EN)
PDF plik 127.67 kB
Pobierz
Polityka Wyboru Spółki Audytorskiej dla AmRest (EN)
PDF plik 120.62 kB
Pobierz
Strategia podatkowa AmRest Sp. z o.o._2020
PDF plik 1.17 MB
Pobierz
Długoterminowy Plan Motywacyjny ("LTIP"; 2021)
PDF plik 210.75 kB
Pobierz
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich (01.2017; EN)
PDF plik 312.69 kB
Pobierz
Regulamin Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych 2017 (2017; EN)
PDF plik 315.37 kB
Pobierz
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich (20.04.2015; EN)
PDF plik 331.02 kB
Pobierz
Regulamin Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych (EN)
PDF plik 316.91 kB
AmRest info icon

Regulamin Rady Dyrektorów AmRest oraz inne dokumenty związane z działalnością tego organu znajdują się w sekcji Rada Dyrektorów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest znajduje się w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

AmRest Broszura