Kalendarz inwestora

Wydarzenia AmRestu:
Raporty okresowe
Wydarzenia korporacyjne

Nadchodzące wydarzenia

Webcast z Inwestorami podsumowujący wyniki finansowe AmRest za pierwszą połowę roku 2023

Raport Finansowy AmRest za pierwszą połowę roku 2023

Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe AmRest za pierwszy kwartał roku 2023

Raport finansowy za pierwszy kwartał roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Telekonferencja z Inwestorami podsumowująca wyniki finansowe za rok 2022

AmRest Broszura