Umowy akcjonariuszy

Zgodnie z najlepszą wiedzą AmRest nie ma umów zawartych przez akcjonariuszy Spółki, o których mowa w art. 530 hiszpańskiej ustawy o spółkach kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

AmRest Broszura