Akcje własne

Akcje własne

Dotychczas Spółka nie składała jeszcze do CNMV (Comisión Nacional de Mercado de Valores) raportów na podstawie art. 40 Dekretu Królewskiego 1362/2007 z dnia 19 października 2007 roku. Od czasu notowania akcji AmRest na hiszpańskiej giełdzie próg 1% nabytych akcji własnych nie został jeszcze przekroczony.

Raporty bieżące dotyczące wszystkich transakcji na akcjach własnych przekazane Komisji Nadzoru Finansowego są umieszczane w sekcji "Komunikaty dla regulatorów" na stronie internetowej Spółki.

Przyszłe zawiadomienia dotyczące stanu posiadania akcji własnych będą ujawniane na stronie internetowej hiszpańskiego organu nadzoru - Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pod tym linkiem w sekcji "Notification of trading regarding own shares ".

AmRest Broszura