Akcje AmRest

AmRest na giełdzie

Akcje AmRest Holdings SE (EAT) notowane są na Giełdach Papierów Wartościowych w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Notowania

Giełda Papierów Wartościowych w Madrycie

...
Aktualny kurs *
...
Zmiana (vs poprz. zamknięcie)
... ...

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

...
Aktualny kurs *
...
Zmiana (vs poprz. zamknięcie)
... ...
* Prezentowane dane są opóźnione o około 15 minut

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy AmRest Holdings SE wynosi 21 955 418,3 EUR i reprezentowany jest przez 219 554 183 akcje o wartości nominalnej 0,10 EUR każda i jest w całości pokryty i opłacony.

Struktura akcjonariatu

FCapital Dutch S.L.*
67.0%
Nationale-Nederlanden OFE
4.9%
Artal International S.C.A.
5.2%
PTE Allianz Polska SA
4.3%
Pozostali akcjonariusze
18.5%

* FCapital Dutch S.L. jest jedynym udziałowcem FCapital Lux i spółką zależną od Finaccess Capital, S.A. de C.V. 
Grupo Finaccess SAPI de CV jest podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Finaccess Capital, S.A. de C.V. oraz podmiotem zależnym w stosunku do Grupo Far-Luca, S.A. de C.V. 

AmRest Broszura