Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące w AmRest

Akcje AmRest Holdings SE są notowane zarówno na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak i (od 21 listopada 2018) na giełdach hiszpańskich. W związku z tym Spółka dokłada wszelkich starań by przestrzegać zasad ładu korporacyjnego na obu rynkach zawartych w "Kodeksie Dobrego Zarządzania Spółek Notowanych na Giełdzie" (Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas) oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Corporate Governance report thumbnail

Raport ładu korporacyjnego

Raport

Raport wynagrodzeń Rady Dyrektorów

Rada Dyrektorów

Dowiedz się więcej o składzie i regulaminie Rady Dyrektorów AmRest oraz jej komitetach.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zobacz ogłoszenie, uchwały, regulamin i całą dokumentację związaną z WZA.

AmRest Broszura