Informacje rynkowe

Akcje AmRest Holdings SE (EAT) notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 27 kwietnia 2005 roku pod kodem ISIN NL0000474351. Początkowa cena akcji wynosiła 24,00 PLN. Akcje AmRest wchodzą w skład indeksu WIG30.

5 pażdziernika 2018 roku, w związku z przeniesieniem depozytu macierzystego akcji Spółki do Hiszpanii, numer ISIN dla akcji AmRest został zmieniony na ES0105375002. W dniu 21 listopada 2018 r. akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji.

Podstawowe informacje

Ticker     EAT
ISIN                 ES0105375002
LEI         259400T6ZDQIMDBGDN42
Waluta EUR
Wartość nominalna 0.1 EUR
Kapitalizacja 1 334.89 mEUR
Akcje w obrocie 219,554,183
Rynek notowań Continuous Market
Sektor Consumer Services - Leisure, Tourism and Hotel Industry
Data przyjęcia do obrotu 21/11/2018
Indeksy IGBM /MADX 
MSCI EM SMID index 
Symbol Bloomberg  EAT:SM
Symbol Reuters EATP.MC
Ticker   EAT
ISIN     ES0105375002
LEI     259400T6ZDQIMDBGDN42
Waluta PLN
Wartość nominalna 0.1 EUR
Kapitalizacja 5 708.41 mPLN
Akcje w obrocie 219,554,183
Rynek notowań Rynek Główny
Sektor

Rozrywka i wypoczynek; Hotele i restauracje

Data przyjęcia do obrotu 27/04/2005
Indeksy WIG30
mWIG40 / MIDWIG
WIG 
WIG-Poland / WIGPL
WIG-ESG
MSCI EM SMID index 
PL / PLL Bloomberg Poland Large & Mid Cap Index
EEM Bloomberg Europe Emerging Markets Index
Symbol Bloomberg     EAT:PW
Symbol Reuters     EATP.WA

AmRest Broszura