Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

O Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AmRest

Walne Zgromadzenie AmRest Holdings SE jest najwyższym organem Spółki. Obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne zgromadzenie, w oparciu o przepisy Statutu Spółki, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiego prawa spółek kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

Sposób działania i uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania zostały szczegółowo opisane w Statucie Spółki (zamieszczonym tutaj)  i Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest (dostępnego pod tym linkiem). 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 12 maja 2022
Madrid

Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się na pierwsze wezwanie w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego pod adresem Paseo de la Castellana 163, 28046, Madryt oraz, w zależności od okoliczności, na drugie wezwanie, następnego dnia, 13 maja 2022 r. o tej samej godzinie i w tym samym miejscu. Przewiduje się, że Walne Zgromadzenie odbędzie się na pierwsze wezwanie.
 

Linki do Forum Akcjonariuszy i głosowania elektronicznego znajdują się poniżej:

- Forum Akcjonariuszy: https://www.shareholders-services.com/foro/REST

- Głosowanie elektroniczne: https://www.shareholders-services.com/voto/v2/gateway/REST

Poprzednie spotkania

Regulamin określa i uszczegóławia zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE, w zakresie zwoływania zgromadzenia, uczestnictwa w nim oraz wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy, które to zasady są regulowane przepisami prawa i Statutem Spółki

Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF plik 196.38 kB

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hiszpańskiego Spółka udostępniła dla akcjonariuszy i ich legitymizowanych stowarzyszeń Elektroniczne Forum Akcjonariuszy, z którego korzystanie jest zgodne z założeniami prawnymi oraz gwarancjami i zasadami działania ustanowionymi przez Spółkę.
Linki do Forum Akcjonariuszy i głosowania elektronicznego:

Forum Akcjonariuszy
Głosowanie elektroniczne

Pobierz
Regulamin Elektronicznego Forum Akcjonariuszy
PDF plik 201.75 kB

Korespondencja pocztowa powinna być kierowana na adres siedziby spółki:

 

AmRest Holdings SE

(Legal Department)
Paseo de la Castellana 163
(6th floor)
28046 Madrid
Hiszpania

 

Korespondencja elektroniczna z akcjonariuszami AmRest odbywa się za pośrednictwem poniższych adresów e-mail: 

JGO.AmRest@amrest.eu (w języku hiszpańskim)

AGM.AmRest@amrest.eu (w języku angielskim) 

WZA@amrest.eu (w języku polskim)

AmRest Broszura