Rada Dyrektorów

AmRest Board of Directors

O Radzie Dyrektorów

Spółka jest zarządzana przez Radę Dyrektorów, która według Statutu składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż piętnastu członków.
Rada Dyrektorów odpowiada za kierowanie, zarządzanie i administrowanie działalnością i interesami Spółki we wszystkich aspektach, które na mocy przepisów prawa lub Statutu AmRest nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Dyrektorów są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Dyrektorów obejmują swoje stanowisko na okres czterech lat, przy czym mogą być ponownie powołani na jeden lub więcej dodatkowych okresów o tej samej długości.

Rada Dyrektorów działa na podstawie przepisów Statutu Spółki, Regulaminu Rady Dyrektorów, Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz hiszpańskiego prawa regulującego funkcjonowanie spółek kapitałowych (Ley de Sociedades de Capital).

Od ponad 30 lat Pan Carlos Fernández González pełni ważne, zarządzcze funkcje w podmiotach różnych sektorów gospodarki. Wymagają one  wysokich wysokich  kwalifikacji, umiejętności i wiążą się z dużą odpowiedzialnością.

Pan Fernández González był Dyrektorem Generalnym (1997-2013) i Przewodniczącym Rady Dyrektorów (2005-2013) Grupy Modelo. W czasie, gdy sprawował funkcję Dyrektora Generalnego (do 2013) grupa ta umocniła swoją wiodącą pozycję w brażny piwowarskiej w Meksyku,  siódmą co do wielkości na świecie , a także pozycję największego światowego eksportera piwa.

Pan Fernández González  zasiadał również w zarządach krajowych i międzynarodowych firm, w tym Anheuser Busch (USA), Emerson Electric Co. (USA), Seeger Industrial (Hiszpania), Grupo Televisa (Meksyk), Crown Imports, Ltd. (USA), Inbursa (Meksyk), Bolsa Mexicana de Valores (Meksykańska Giełda Papierów Wartościowych) i Banco Santander, SA. Był również członkiem rady doradczej Modelo Group, międzynarodowej rady doradczej Banco Santander S.A. oraz dyrektorem w Grupo Financiero Santander México S.A.B. de C.V.

Pan Fernández González jest obecnie przewodniczącym rady dyrektorów Grupo Finaccess S.A.P.I. de C.V. – spółki, której był założycielem – działającej w Meksyku, Hiszpanii i USA. Jest również dyrektorem niewykonawczym Inmobiliaria Colonial, S.A. oraz członkiem członkiem Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited.

Pan Fernández González z wykształcenia jest inżynierem przemysłowym. Wiedzę zdobywał również na programie dla wyższej kadry zarządczej w IPADE Business School (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa).

Pan Fernández González był członkiem Rady Dyrektorów AmRest od 5 października 2017 roku do 11 maja 2023 roku.

Pan José Parés Gutiérrez jest Starszym Dyrektorem Wykonawczym (Senior Executive) posiadającym bogate doświadczanie międzynarodowe i znaczące  osiągnięcia w dziedzinie marketingu, sprzedaży oraz finansowania i zarządzania operacyjnego.

Od 2013 roku Pan Parés Gutiérrez jest Dyrektorem Generalnym (ang. Chief Executive Officer) Finaccess Capital (Meksyk), odpowiedzialnym za zarządzanie portfolio wartym kilkaset milionów dolarów. Jest także Prezesem Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited.

Wcześniej Pan Parés Gutiérrez przez 19 lat pracował na różnych stanowiskach w Grupo Modelo (Meksyk). W ostatnich 5 latach pracy, obejmujących lata kryzysu finansowego, jako Wiceprezes ds. Międzynarodowego Marketingu i Sprzedaży przyczynił się do wzrostu przychodów Grupo Modelo z 1 miliarda USD do 3 miliardów USD.

Pan Parés Gutiérrez pełnił również funkcję członka zarządu Crown Imports (Chicago), Wiceprezesa Zarządu MMI (Toronto, Kanada), członka zarządu DIFA (Meksyk) oraz członka Meksykańskiej Izby Piwnej (Beer Chamber of Mexico).

Pan Parés Gutiérrez jest absolwentem Uniwersytetu Panamerykańskiego w Meksyku na kierunku Biznes i Finanse. Ukończył również studia MBA w ITAM (Meksyk), Business D-1 Program w IPADE (Meksyk) oraz Executive Programme (Program Menedżerski) na uczelni Wharton w San Francisco.

Pan Parés Gutiérrez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 21 września 2015 r.) zasiadał w  Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Luis Miguel Álvarez Pérez jest Członkiem Zarządu, Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Komitetu Inwestycyjnego Fianccess, S.A.P.I. (od 2013 r.). Pełni funkcję członka Rady Dyrektorów Restaurant Brands New Zealand Limited. Jest także Założycielem, Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym (ang. CEO) Compitalia, S.A. de C.V., rodzinnej spółki inwestycyjnej, która głównie dokonuje inwestycji bezpośrednich poprzez udziały w kapitale i inwestycje w nieruchomości, przede wszystkim w sektorach takich jak: czysta energia, biopaliwa, produkty naftowe i ich pochodne, restauracje szybkiej obsługi, nieruchomości i fundusze finansowe.

Przez ponad 25 lat Pan Álvarez Pérez zajmował różne stanowiska w kilku podmiotach zależnych i centrali Grupo Modelo (w tym stanowisko Dyrektora Vertical Companies Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Prezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, LLC., Idaho Falls, Idaho oraz Wiceprezesa i Dyrektora Generalnego Gmodelo Agriculture, Inc. Przez 8 lat swojej kariery zawodowej pracował w Grupo Modelo w Idaho Falls (Indiana, USA), pełniąc funkcję Prezesa i Dyrektora Generalnego nowego zakładu słodowego.

Pan Álvarez Pérez wciąż jest aktywnie zaangażowany jako członek zarządów w działalność szeregu spółek i organizacji pozarządowych. Poza pełnieniem różnych funkcji w Finaccess, jest obecnie Członkiem Zarządu BioFin Services, S.A. de C.V. (SOFOM ENR), Biofields, S.A., Algenol, LLC, Christel House Mexico, A.C., Sueños y Conceptos Inmobiliarios, S.A. de C.V., Grupo Aradam, SAPI oraz Prezesem Zarządu Tenedora Santa Hortensia, SAPI. i Fornix, S.A. de C.V. Wcześniej pełnił między innymi następujące funkcje zarządcze: Zastępcy Członka Zarządu (Alternate Board Member) i Członka Komitetu Wykonawczego Grupo Modelo, S.A.B. de C.V., Członka Zarządu i Członka Komitetu Wykonawczego InteGrow Malt, LLC. oraz Członka Zarządu Impulsora Agrícola, S.A. i International CO2 Extraction, LLC.

Pan Álvarez Pérez jest absolwentem Uniwersytetu Iberoamerykańskiego na kierunku Inżynierii Przemysłowej, International Management Program (Międzynarodowego Programu dla Kadry Zarządczej) w Ft. Lauderdale na Florydzie (IPADE), PADI – International Top Management Program (Międzynarodowego Programu dla Ścisłej Kadry Zarządczej) (ITAM, Ashridge, Kellog, IMD, Standford) oraz programu Building Skills for Success (Rozwijanie Umiejętności Niezbędnych do Osiągnięcia Sukcesu) na uczelni Wharton.

Pan Álvarez Pérez jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 21 września 2015 r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pan Pablo Castilla Reparaz jest obywatelem Hiszpanii i od 30 lat związany jest z sektorem bankowym. Pracował w hiszpańskim banku Banco Santander S.A. i posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć (M&A). Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. prawnych i zarządza transakcjami korporacyjnymi Grupy Santander. Jego obowiązki dotyczą transakcji M&A w licznych jurysdykcjach, zarówno unijnych jak i spoza UE. Pan Pablo Castilla Reparaz zajmował w przeszłości stanowisko Dyrektora Santander Direkt Bank (Niemcy), Dyrektora Banco Mercantil (Peru), Non-member Secretary BT Telecomunicaciones S.A., Member Secretary Santander Investment, S.A., Sekretarza Komitetu Inwestycyjnego Grupy Santander, Director Secretary w OpenBank oraz Member Secretary w Grupo Vitaldent.

Pan Castilla ukończył studia prawnicze na Universidad de San Pablo (Bachelors Degree) oraz studia w zakresie doradztwa podatkowego i prawa UE (Master’s Degree, ICAI – ICADE). Ukończył również Advanced Management Program for Overseas Bankers (Wharton School of the University of Pennsylvania). Jest członkiem madryckiej izby prawniczej (Madrid Bar Association).

Pan Castilla Reparaz jest członkiem Rady Dyrektorów od dnia rejestracji AmRest w Hiszpanii (12 marca 2018 r.). Wcześniej (od 1 stycznia 2017 r.) zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pani Mónica Cueva Díaz współpracuje z Banco Santander od ponad 30 lat, pełniąc różne funkcje w licznych jurysdykcjach, związanych z obszarem finansów, księgowości i kontroli. Pani Mónica Cueva prowadziła również znaczące procesy integracyjne, takie jak przejęcie ABN AMRO.

Jest również profesorem i wykładowcą uniwersyteckim oraz członkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, gdzie reprezentuje Banco Santander.

Pani Mónica Cueva była dyrektorem w wielu spółkach Grupy Santander, a obecnie pełni funkcję dyrektora Banco Santander Rio (Argentyna).

Pani Mónica Cueva ukończyła studia z dziedziny nauk ekonomicznych i biznesowych oraz Executive MBA w Instituto de Empresa.

Pani Mónica Cueva zasiada w Radzie Dyrektorów od 1 lipca 2020 r.

Pan Emilio Fullaondo od ponad 23 lata pełni funkcje kierownicze w branży piwowarskiej, kierując różnymi obszarami związanymi z działem finansowym meksykańskiej grupy piwowarskiej Grupo Modelo, w tym przez cztery lata jako Chief Financial Officer, a następnie  jako Chief People Officer na Amerykę Środkową w belgijskiej firmie AB InBev po przejęciu Grupo Modelo, do czasu jego rezygnacji w  2019 roku.

Jest także niezależnym członkiem rady dyrektorów w spółce Restaurant Brands, notowanej na Nowozelandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NZX) i Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ASX).

Pan Emilio Fullaondo ukończył studia na kierunku rachunkowość publiczna oraz uzyskał tytuł MBA w Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ukończył również program zarządzania wykonawczego w Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE).

Pan Emilio Fullaondo zasiada w Radzie Dyrektorów od 14 maja 2019 r.

Pani Begoña Orgambide García ukończyła z wyróżnieniem administrację i finanse na Universidad Panamericana, gdzie zrealizowała również studia magisterskie z oceny projektów inwestycyjnych. Uzyskała również Dyplom z Komunikacji i Reputacji Korporacyjnej na Universidad Anáhuac oraz Senior International Management Program (PADI), prowadzony przez ITAM we współpracy z Kellogg, Stanford i Ashridge.

Jej doświadczenie zawodowe dotyczy głównie obszaru finansowego, w szczególności w zakresie analizy sytuacji finansowej spółek, zyskowności i rentowności projektów oraz wdrażania strategii komunikacji finansowej i korporacyjnej dla inwestorów i analityków.

Pani Orgambide była Dyrektorem ds. Relacji Inwestorskich w Grupo Modelo S.A.B. de C.V. a następnie zajmowała to samo stanowisko w Grupo Sports World S.A.B. de C.V. W 2015 roku dołączyła do Walmart de México S.A.B. de C.V. jako dyrektor ds. planowania strategicznego, fuzji i przejęć.

Obecnie jest dyrektorem ds. relacji inwestorskich w Finaccess Capital, S.A. de C.V. i rozwinęła wiedzę z zakresu analizy inwestycji, głównie w sektorze restauracyjnym i nieruchomości, oraz oceny zwrotu z inwestycji. Jest również odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie strategii komunikacji dla grupy inwestorów w zakresie sytuacji finansowej i ewolucji poszczególnych inwestycji.

Pani Begoña Orgambide García została powołana na członka Rady Dyrektorów 11 maja 2023 r.

Pani Romana Sadurska jest absolwentką prawa (Uniwersytet Warszawski), uzyskała doktorat w Polskiej Akademii Nauk oraz tytuł Master of Laws (LLM) na Uniwersytecie Yale.

Pani Romana Sadurska była profesorem na Uniwersytecie w Sidney i Australijskim Uniwersytecie Narodowym (National University of Australia). Była również partnerem i sekretarzem generalnym hiszpańskiej firmy prawniczej Uría Menéndez, kierując oddziałem firmy na Europę Środkową i Wschodnią, a także wiceprezesem wykonawczym fundacji Fundación Profesor Uría.

Obecnie jest członkiem Patronatu ("Patronato") Instytutu Aspen w Hiszpanii.

Pani Romana Sadurska zasiada w Radzie Dyrektorów od 14 maja 2019 r.

Pan Eduardo Rodríguez-Rovira jest absolwentem Prawa na Universidad Complutense de Madrid oraz Nauk ekonomicznych i biznesowych National Distance Education University (UNED). Posiada również licencję (Licence Spéciale) w zakresie prawa europejskiego zdobytą na Université Libre de Bruxelles.

Pan Rodríguez-Rovira jest członkiem International Bar Association i International Swap Dealers Association.
W 1990 r. pan Rodríguez-Rovira dołączył do uznanej kancelarii prawnej Uría Menéndez, gdzie w roku 2000 został partnerem. Od marca 2001 r. do września 2003 r. pan Rodríguez-Rovira pracował w oddziale w Buenos Aires, gdzie zajmował się głównie doradztwem zagranicznym i hiszpańskim klientom w zakresie ich inwestycji w Ameryce Łacińskiej. Od powrotu do Hiszpanii jest szefem praktyków na Amerykę Łacińską. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia, przejęciach korporacyjnych  oraz regulacjach finansowych, w tym w zakresie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

Pan Rodríguez-Rovira został sekretarzem Rady Dyrektorów AmRest w marcu 2018 roku.

* Nie pełniący funkcji dyrektora

Komitety Rady Dyrektorów

W ramach struktur Rady Dyrektorów AmRest wyodrębniono Komitet Wykonawczy, Komitet Audytu i Ryzyka, Komitet ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz Komitet ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Kompetencje i zasady funkcjonowania komitetów zostały szczegółowo określone w Regulaminie Rady Dyrektorów. 

Komitet Wykonawczy składa się z trzech członków:

 • José Parés Gutiérrez (przewodniczący Komitetu; dyrektor wykonawczy)
 • Luis Miguel Álvarez Pérez (dyrektor delegowany)
 • Pablo Castilla Repáraz (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Wykonawczego oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 18 Regulaminu Rady Dyrektorów.

W skład Komitetu Audytu i Ryzyka wchodzi trzech członków:

 • Mónica Cueva Díaz (przewodnicząca Komitetu; dyrektor niezależny)
 • Pablo Castilla Repáraz (dyrektor niezależny)
 • Emilio Fullaondo Botella (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu i Ryzyka oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 19 Regulaminu Rady Dyrektorów i w Regulaminie tego Komitetu.
 

Komitet ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego składa się z czterech członków:

 • Pablo Castilla Repáraz (przewodniczący Komitetu, dyrektor niezależny)
 • Luis Miguel Álvarez Pérez (dyrektor delegowany)
 • Emilio Fullaondo Botella (dyrektor niezależny)
 • Romana Sadurska (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 20 Regulaminu Rady Dyrektorów.

W skład Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wchodzi trzech członków:

 • Romana Sadurska (przewodnicząca Komitetu; dyrektor niezależny)
 • Pablo Castilla Repáraz (dyrektor niezależny)
 • Mónica Cueva Díaz (dyrektor niezależny)

Zasady dotyczące funkcjonowania Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz jego podstawowe obowiązki są określone w art. 20bis Regulaminu Rady Dyrektorów.

Pobierz
Regulamin Komitetu Audytu i Ryzyka (EN)
PDF plik 256.12 kB
Pobierz
Skład Rady Dyrektorów
PDF plik 104.45 kB

AmRest Broszura