RB 65/2018 Wykonanie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru

 

W nawiązaniu do RB 64/2018 z dnia 11 października 2018 roku dotyczącego zwiększenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji nowo wyemitowanych akcji ("Nowe Akcje") z wyłączeniem praw poboru ("Podwyższenie Kapitału Zakładowego"), AmRest Holdings SE (“AmRest”, “Spółka”) informuje o zakończeniu procesu subskrypcji przeprowadzonego przez JB Capital Markets Sociedad de Valores, S.A.

W ramach Podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółka wyemituje 7.415.254 Nowych Akcji, na poniższych warunkach:

- cena emisyjna Nowych Akcji została ustalona na poziomie 9,44 EUR (40,75 PLN) za akcję,

- wartość nominalna Nowych Akcji to 0,10 EUR za akcję,

- premia emisyjna wyniosła 9,34 EUR za akcję.

- klasa i seria Nowych Akcji jest taka sama jak klasa i seria pozostałych akcji Spółki znajdujących się w obrocie.

Nowe Akcje stanowią 3.50% kapitału zakładowego Spółki sprzed Podwyższenia Kapitału Zakładowego i 3.38% kapitału zakładowego Spółki po tej operacji.

Dodatkowe informacje znajdują się w anglojęzycznej wersji niniejszego raportu (w załączeniu).

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Regulatory announcement_Execution of the share capital increase through a private placement
PDF plik 480.44 kB