Human Rights and Complaints
Pokaż w niemieckim

Prawa człowieka

Menschenrechte

W AmRest zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności by zapewnienić przestrzeganie praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw. Z tego powodu podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie przestrzegania praw człowieka i standardów środowiskowych, mające na celu zapobieganie naruszeniom praw człowieka. Nie ograniczamy się do ryzyka w naszej firmie; zgodnie z wymogami prawnymi angażujemy również naszych dostawców. Aby to osiągnąć, stosujemy zindywidualizowane analizy ryzyka, które pozwalają nam konsekwentnie identyfikować, oceniać i podejmować konkretne działania zapobiegawcze przeciwko ryzyku naruszenia praw człowieka.

W naszej Deklaracji Zasad przedstawiamy nasze standardy i inicjatywy mające na celu przestrzeganie zobowiązań społecznych i środowiskowych wynikających z ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw (LkSG).

Am 01.01.2023 trat das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Deutschland in Kraft. Gemeinsam mit unseren zwei deutschen Zweigstellen sind wir uns bei AmRest unserer Verantwortung bewusst, in unseren Lieferketten auf die Einhaltung der Menschenrechte zu achten. Aus diesem Grund haben wir Maßnahmen eingeführt, die die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards sicherstellen und Menschenrechtsverletzungen vorbeugen sollen. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf Risiken innerhalb unseres Unternehmens, sondern beziehen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auch unsere Lieferanten mit ein. Hierzu nutzen wir speziell für uns angefertigte Risikoanalysen, die es uns ermöglichen, fortlaufend Risiken von Menschenrechtsverletzungen zu identifizieren, zu bewerten und konkrete Präventionsmaßnahmen zu ergreifen.

Unsere Standards und Maßnahmen zur Achtung der sozialen und ökologischen Anforderungen aus dem LkSG haben wir in eigenen Grundsatzerklärungen zusammengefasst.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Beanstandungen

Tutaj możesz uzyskać dostęp do naszego kanału zgłaszania nieprawidłowości. Nasz system informowania o nieprawidłowościach umożliwia każdemu przesyłanie istotnych informacji na temat zagrożeń i naruszeń praw człowieka lub środowiska. Zdajemy sobie sprawę, że wdrażanie należytej staranności w zakresie praw człowieka jest procesem ciągłym. Dlatego Twój wkład jest dla nas cenny w promowaniu pozytywnych zmian i wypełnianiu naszej odpowiedzialności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Hier gelangen Sie zu unserem Hinweisgeberkanal. Unser Hinweisgebersystem ermöglicht es jedem, relevante Informationen über menschen- und umweltrechtliche Risiken und Verstöße zu übermitteln. Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten ein fortlaufender Prozess ist. Ihr Beitrag hilft uns dabei, uns positiv zu entwickeln und unserer Verantwortung gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie hier.