Licznik restauracji

Liczba restauracji AmRest w poszczególnych krajach

Polska
29.2%
Hiszpania
16.2%
Francja
15.2%
Czechy
10.5%
Niemcy
8.3%
Węgry
7.2%
Inne kraje CEE
6.9%
Chiny
4.0%
Other WE countries
1.9%
Kraje Bliskiego Wschodu
0.7%

 

Inne kraje CEE: Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Austria, Słowenia

Inne kraje WE: Andora, Portugalia, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania

Kraje Bliskiego Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska