Licznik restauracji

Liczba restauracji AmRest w poszczególnych krajach

Polska
24.3%
Węgry
5.8%
Francja
14.2%
Inne kraje CEE
5.5%
Hiszpania
13.8%
Chiny
3.3%
Dywizja Rosja
11.5%
Other WE Countries
1.5%
Niemcy
11.0%
Kraje Bliskiego Wschodu
0.5%
Czechy
8.6%

 

Inne kraje CEE: Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Austria, Słowenia

Dywizja Rosja: Rosja, Armenia, Azerbejdżan

Inne kraje WE: Portugalia, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania

Kraje Bliskiego Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska