Licznik restauracji

Liczba restauracji AmRest w poszczególnych krajach

Polska
24.9%
Węgry
6.1%
Francja
14.7%
Inne kraje CEE
5.8%
Hiszpania
14.1%
Chiny
3.3%
Rosja
9.0%
Other WE Countries
1.5%
Niemcy
11.0%
Kraje Bliskiego Wschodu
0.5%
Czechy
9.0%

 

Inne kraje CEE: Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Austria, Słowenia

Inne kraje WE: Portugalia, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania

Kraje Bliskiego Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska