Licznik restauracji

Liczba restauracji AmRest w poszczególnych krajach

Polska
28.9%
Węgry
7.2%
Francja
16.0%
Inne kraje CEE
6.7%
Hiszpania
16.3%
Chiny
4.1%
Other WE Countries
1.6%
Niemcy
8.3%
Kraje Bliskiego Wschodu
0.6%
Czechy
10.4%

 

Inne kraje CEE: Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Austria, Słowenia

Inne kraje WE: Portugalia, Belgia, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania

Kraje Bliskiego Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska