Licznik restauracji

Liczba restauracji AmRest w poszczególnych krajach

Polska
26.3%
Węgry
6.4%
Francja
15.2%
Inne kraje CEE
6.1%
Hiszpania
14.5%
Chiny
3.4%
Rosja
9.1%
Other WE Countries
1.5%
Niemcy
7.6%
Kraje Bliskiego Wschodu
0.6%
Czechy
9.4%

 

Inne kraje CEE: Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Austria, Słowenia

Inne kraje WE: Portugalia, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania

Kraje Bliskiego Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska