Licznik restauracji

Liczba restauracji AmRest w poszczególnych krajach

Polska
24.6%
Węgry
5.8%
Francja
14.5%
Inne kraje CEE
5.4%
Hiszpania
13.5%
Chiny
3.3%
Dywizja Rosja
11.4%
Other WE Countries
1.5%
Niemcy
10.6%
Kraje Bliskiego Wschodu
0.6%
Czechy
8.7%

 

Inne kraje CEE: Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Rumunia, Słowacja, Austria, Słowenia

Dywizja Rosja: Rosja, Armenia, Azerbejdżan

Inne kraje WE: Portugalia, Belgia, Włochy, Szwajcaria, Luksemburg, Wielka Brytania

Kraje Bliskiego Wschodu: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska