Rada Dyrektorów - regulaminy i raporty

Ostatnia zmiana Regulaminu została zatwierdzona przez Radę Dyrektorów w marcu 2023 roku i zarejestrowana w hiszpańskim Rejestrze Handlowym w maju 2023 roku.

Pobierz
Regulamin Rady Dyrektorów
PDF plik 324.97 kB

Powiązane dokumenty:

Pobierz
Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2023 (EN)
PDF plik 2.33 MB
Pobierz
Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2022 (EN)
PDF plik 1.37 MB
Pobierz
Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2021 (EN)
PDF plik 1.08 MB
Pobierz
Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2020 (EN)
PDF plik 1.01 MB
Pobierz
Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2019 (EN)
PDF plik 320.71 kB
Pobierz
Roczny Raport Wynagrodzeń Rady Dyrektorów za rok 2020 (EN)
PDF plik 626.29 kB
Pobierz
Raport z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń za rok 2020 (EN)
PDF plik 142.75 kB
Pobierz
Polityka Wyboru Spółki Audytorskiej dla AmRest (EN)
PDF plik 117.97 kB
Pobierz
Raport z działalności Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń za rok 2019 (EN)
PDF plik 182.52 kB
Pobierz
Raport z działalności Komitetu Audytu za rok 2019 (EN)
PDF plik 227.34 kB
Pobierz
Raport z działalności Komitetu Audytu za rok 2018 (EN)
PDF plik 213.20 kB
Pobierz
Raport z działalności Komitetu Wynagrodzeń za rok 2018 (EN)
PDF plik 162.59 kB
Pobierz
Raport dot. niezależności audytora zewnętrznego 2018 (EN)
PDF plik 160.41 kB
AmRest info icon

Aktualne sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów i jej Komitetów są załącznikami do odpowiednich ogłoszeń w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

AmRest Broszura