Nasi ludzie

Our people

Nasi ludzie

Nasz sukces zależy od ludzi. Każdego dnia udowadniamy to, pokazując profesjonalizm i uprzejmość – to one budują pozytywną atmosferę w naszych restauracjach. Tworzymy wyjątkową kulturę, opartą na wartościach, z którymi utożsamiają się pracownicy AmRest we wszystkich krajach, w których działamy. Naszą ambicją jest tworzenie miejsca pracy, w którym można rozwinąć skrzydła, czynić dobro oraz robić to, co się kocha, w przyjaznym i inspirującym otoczeniu.

45 000+ łączna liczba pracowników AmRest

45 000+

łączna liczba pracowników AmRest

43%57% mężczyźnikobiety

43%57%

mężczyźnikobiety

1 900+ pracowników powyżej 50. roku życia

1 900+

pracowników powyżej 50. roku życia

1 100+ pracowników z niepełnosprawnościami (2%)

1 100+

pracowników z niepełnosprawnościami (2%)

1,8 m+ godzin szkoleń dla nowych pracowników rocznie

1,8 m+

godzin szkoleń dla nowych pracowników rocznie

> 80% wskaźnik awansów wewnętrznych

> 80%

wskaźnik awansów wewnętrznych

Miejsce rozwoju
i kształtowania liderów
Prawa człowieka
etyka
Działalność społeczna

Indywidualne plany rozwoju

Globalny program zgłaszania nadużyć

Wspieranie zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności

Dostępność licznych programów szkoleniowych

Kodeks postępowania

Programy wolontariatu

Karta różnorodności

Miejsce rozwoju
i kształtowania liderów

Indywidualne plany rozwoju

Dostępność licznych programów szkoleniowych

Prawa człowieka
etyka

Globalny program zgłaszania nadużyć

Kodeks postępowania

Karta różnorodności

Działalność społeczna

Wspieranie zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności

Programy wolontariatu

Nasze programy

Nasz zespół cechuje pasja i zapał do zmieniania otaczającego świata na lepsze – na dużo lepsze. Dlatego wspieramy pracowników realizujących projekty, dzięki którym mogą pozytywnie oddziaływać na lokalne społeczności. AmRest angażuje się w programy na rzecz lokalnych środowisk społecznych.