POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DEFINICJE

Administrator/My – AmRest Holdings SE z siedzibą w Hiszpanii, Madryt (28046), ul. Paseo de La Castellana 163

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.amrest.eu

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce.

II. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;

b) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług jest zgoda wyrażona przez Użytkownika za pośrednictwem bannera cookies, zgodnie z pkt V poniżej;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego/jej Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające kontaktowanie się z nim za pomocą formularza elektronicznego. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego (w tym m.in.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane przez Administratora:

a) w celu identyfikacji, przesłania i obsługi zapytania przesłanego przez Użytkownika za pośrednictwem udostępnionego formularza- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane przez Administratora do przyjęcia i obsługi zapytania Użytkownika. Niepodanie tych danych uniemożliwia obsługę zapytania. Podanie pozostałych rodzajów danych jest dobrowolne. Użytkownik może je jednak podać w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem lub obsługi jego zapytania.

MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych. Mogą one polegać na wysyłaniu wiadomości e-mail o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe (usługa newsletter). Usługa newslettera jest świadczona przez Administratora na rzecz osób, które podały w tym celu swój adres e-mail.

Dane osobowe osób (w tym adres e-mail) są przetwarzane przez Administratora:

a) w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa na otrzymywanie newsletterów;

b) w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającą na prowadzeniu analiz statystycznych skuteczności naszych działań marketingowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ulepszaniu naszej komunikacji marketingowej;

c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Podanie powyższych danych jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi marketingowej i newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwia nam wysyłanie Użytkownikom komunikatów marketingowych lub świadczenie usługi newslettera.

IV. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Szczegółowy opis cookies wykorzystywanych w Serwisie dostępny jest w narzędziu służącym do zarządzania cookies (link dostępny w dolnej stopce Serwisu pod nazwą ‘Ustawienia plików cookie’). Poniżej znajduje się ogólny opis kategorii tych narzędzi stosowanych przez nas w Serwisie.

a) NIEZBĘDNE PLIKI COOKIE. Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.

b) ANALITYCZNE PLIKI COOKIE. Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystyki i poprawiać wydajność Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenie Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.

c) FUNKCJONALNE PLIKI COOKIES - funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują Serwis do wyborów Użytkownika, takich jak preferencje językowe. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy w stanie analizować Twoich wyborów i odpowiednio dostosowywać Serwisu.

d) MARKETINGOWE PLIKI COOKIE – REKLAMOWE. Marketingowe i reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko w Serwisie, ale również poza nim. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Marketingowe i reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji.

e) MARKETINGOWE PLIKI COOKIE - SOCIAL MEDIA - pliki cookies z mediów społecznościowych są instalowane przez naszych partnerów w celu dostosowania treści reklamowych wyświetlanych Użytkownikom w ich mediach społecznościowych. Informacje o Użytkowniku pochodzące z tych plików cookie oraz aktywności na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych są wykorzystywane do budowania profilu zainteresowań, dzięki czemu wyświetlane treści są dopasowane do potrzeb Użytkownika. Jeśli nie zezwolisz na korzystanie z tych plików cookie, Administrator nie będzie w stanie umożliwić Ci polubienia i udostępnienia zawartości Serwisu w mediach społecznościowych.

V. ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI COOKIES

Wykorzystanie plików cookie w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania Twojej zgody. W Serwisie odbierana jest od Użytkownika zgoda za pośrednictwem bannera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych poniżej.

Zgoda nie jest wymagana w przypadku niezbędnych plików cookie, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Dodatkowo, oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookie za pośrednictwem banera cookies powinieneś zachować odpowiednie ustawienia przeglądarki, pozwalające na przechowywanie w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie pochodzące z Serwisu.

Wycofanie zgody na zbieranie plików cookie w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem bannera cookie. Możesz wrócić do bannera poprzez kliknięcie w przycisk o nazwie „Zarządzaj cookies”, który jest dostępny na każdej podstronie Serwisu.

Po wyświetleniu bannera możesz wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj cookies” Następnie powinieneś przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookie i wcisnąć przycisk „Zapisz ustawienia i zamknij”.

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest także za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

https://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory

https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Zmiana ustawień przeglądarki może ograniczyć stosowanie zarówno koniecznych, jak i opcjonalnych plików cookie. Informujemy jednak, że może to znacząco utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

VI. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Szczegóły dotyczące harmonogramu retencji można uzyskać w punkcie kontaktowym wskazanym w punkcie IX poniżej.

VII. PAŃSTWA PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW RODO

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w punkcie I powyżej. Proszę zauważyć, że:

a) Nie będą Państwo musieli uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub za skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw), jednakże możemy pobrać uzasadnioną opłatę, jeżeli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia Państwa żądania;

b) Możemy poprosić od Państwa dodatkowych informacji, które pomogą nam potwierdzić Państwa tożsamość i zapewnić prawo dostępu do Państwa danych osobowych (lub do skorzystania z innych praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Panią/Panem, aby poprosić o dodatkowe informacje w związku z żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi;

c) Staramy się odpowiadać na wszystkie wnioski w ciągu jednego miesiąca. Sporadycznie może nam to zająć więcej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie złożony. W takim przypadku powiadomimy Państwa o tym i będziemy informować na bieżąco o przebiegu sprawy;

d) W pewnych okolicznościach możemy być zmuszeni ograniczyć zakres realizacji praw osoby, której dane dotyczą, m.in. w przypadku złożenia wniosku o usunięcie danych, które muszą być zachowane ze względów prawnych lub regulacyjnych, lub gdy spełnienie wniosku może narazić dane osobowe innej osoby, której dane dotyczą.

W każdej chwili mają Państwo prawo złożenia skargi do lokalnego organu nadzorczego. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, aby móc rozwiązać wszelkie problemy lub pytania.

VIII. KOMU MOŻE PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z grupy kapitałowej w celu zarządzania procesami wewnątrzgrupowymi.

Jeżeli udostępniamy Państwa dane podmiotom trzecim lub innym spółkom z Grupy AmRest, udostępniane dane będą ograniczone do tych, które są wymagane przez stronę trzecią lub inny podmiot AmRest w celu zapewnienia wymaganego przetwarzania. W takich przypadkach Państwa dane osobowe są chronione na podstawie Umów o Powierzeniu Przetwarzania Danych, zobowiązujących zewnętrznych dostawców usług do przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami, przestrzegania przepisów RODO i stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony ww. danych zgodnie z naszymi wewnętrznymi politykami. Wszystkie transfery poza EOG dokonywane do krajów, które są uznawane przez Komisję Europejską za niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, są zabezpieczone umową opartą na Standardowych Klauzulach Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Więcej szczegółów na temat przekazywania danych osobowych można uzyskać u naszego Inspektora Ochrony Danych korzystając z danych kontaktowych określonych w punkcie IX poniżej.

IX. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres gdpr.amrestholdings@amrest.eu lub pocztą na adres AmRest Holdings SE, Paseo de La Castellana 163, 28046, Madrid, Spain.

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 

ISP-PP-2
Version 2.0 | 16.12.2021