Odpowiedzialny biznes

José Parés Gutiérrez, Przewodniczący Rady Dyrektorów (Dyrektor Wykonawczy)

Odpowiedzialność jest dla AmRest najważniejszą wartością od dnia, w którym otworzyliśmy pierwszą restaurację. Dziś, kiedy dostarczamy naszym gościom niezapomnianych doświadczeń w ponad 2000 restauracji w różnych krajach, wciąż się nią kierujemy. Dokładamy wszelkich starań, by ograniczać nasze oddziaływanie na środowisko oraz poprawiać nasz wpływ społeczny – jako pracodawca oraz członek otaczających nas społeczności.

José Parés Gutiérrez, Przewodniczący Rady Dyrektorów (Dyrektor Wykonawczy)

W AmRest wierzymy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za budowanie zrównoważonej przyszłości świata wokół nas. To przekonanie jest motorem wszystkich naszych działań.   

Kluczowe obszary

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na 3 filarach.

Nasza żywność

Nasza żywność

Nasze środowisko

Nasze środowisko

Nasi ludzie

Nasi ludzie

Odpowiedzialny biznes

 Kierujemy się następującymi zasadami: 

  • działamy zgodnie z najwyższymi standardami postępowania w biznesie i ładu korporacyjnego,
  • bierzemy pod uwagę oczekiwania wobec nas i uważnie słuchamy naszych interesariuszy,
  • wnosimy wkład w zrównoważony rozwój krajów i regionów, w których działamy, 
  • stosujemy standardy zrównoważonego rozwoju w siedmiu obszarach bieżącej działalności.
puzzle wykres

Najważniejsi interasariusze

W AmRest szybko przekładamy słowa na działania. Wiemy, że sukces wymaga zrównoważonych strategii działania. Dlatego z uwagą słuchamy naszych interesariuszy – chcemy mieć pewność, że podejmujemy właściwe decyzje. 

chart pl