Statut i dokumenty korporacyjne

Pobierz
Statut AmRest Holdings SE
PDF plik 237.46 kB
Pobierz
Strategia podatkowa AmRest Sp. z o.o._2020
PDF plik 1.17 MB
Pobierz
Wewnętrzny kodeks postępowania AmRest Holdings (EN)
PDF plik 305.44 kB
Pobierz
Polityka zarządzania ryzykiem (EN)
PDF plik 201.96 kB
Pobierz
Polityka komunikacji z akcjonariuszami AmRest (EN)
PDF plik 179.01 kB
Pobierz
Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu (EN)
PDF plik 127.67 kB
Pobierz
Informacje dotyczące Polityki Różnorodności stosowanej w AmRest
PDF plik 115.39 kB
Pobierz
Polityka Wyboru Spółki Audytorskiej dla AmRest (EN)
PDF plik 120.62 kB
Pobierz
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich (01.2017; EN)
PDF plik 312.69 kB
Pobierz
Regulamin Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych 2017 (2017; EN)
PDF plik 315.37 kB
Pobierz
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich (20.04.2015; EN)
PDF plik 331.02 kB
Pobierz
Regulamin Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych (EN)
PDF plik 316.91 kB
AmRest info icon

Regulamin Rady Dyrektorów AmRest oraz inne dokumenty związane z działalnością tego organu znajdują się w sekcji Rada Dyrektorów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest znajduje się w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

AmRest Broszura