Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela obejmuje wszystkich akcjonariuszy Spółki, którzy posiadają znaczący pakiet akcji AmRest Holdings SE w rozumieniu Dekretu Królewskiego 1362/2007 z dnia 19 października i zakomunikowali ten fakt hiszpańskiemu organowi nadzoru - Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lub samej Spółce.

Name of beneficial owner% of shares carrying voting rights% of voting rights through financial instruments% of total voting rights
DirectIndirectDirectIndirect
ARTAL INTERNATIONAL SCA5,177    005,177
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE ALLIANZ POLSKA SA04,341004,341
FCAPITAL DUTCH S.L.67,04700067,047
NATIONALE-NEDERLANDEN OPEN PENSION FUND4,8930004,893    

Aby zapoznać się z informacją o znacznych pakietach akcji na stronie internetowej hiszpańskiego organu nadzoru – Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), kliknij tutaj (sekcja Notification of voting rights and financial instruments).

Informacja na temat udziałowca większościowego

FCapital Dutch S.L. jest największym akcjonariuszem AmRest i jedną ze spółek zależnych Grupo Finaccess. Finaccess zainwestował w AmRest po raz pierwszy w 2015 roku, a następnie we wrześniu 2016 roku w drodze wezwania, stając się tym samym większościowym akcjonariuszem z 56,38% udziałem i kontrolą nad spółką. Z czasem Finaccess zwiększył swój udział w AmRest do obecnego poziomu 67,05%. Finaccess promuje i inwestyje w bardzo różnorodne spółki, z wizją bycia ich długoterminowym udziałowcem. Finaccess posiada udokumentowane doświadczenie w tworzeniu odpowiednich ram dla instytucjonalizacji firm i wzmacnianiu praktyk ładu korporacyjnego, promowaniu spójności strategii firm i tworzeniu zrównoważonych przedsiębiorstw. Zespół wyższej kadry kierowniczej Finaccess ma solidne doświadczenie w pozycjonowaniu wysokiej jakości marek konsumenckich i zwiększaniu swojej obecności na całym świecie. Finaccess wnosi do AmRest - podobnie jak w przypadku innych inwestycji - swoją wiedzę specjalistyczną, zasiadając w organach zarządczych Spółki i aktywnie uczestnicząc w procesie podejmowania strategicznych decyzji. Obecnie Finaccess jest obecny w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Europie i Azji.

AmRest Broszura