Statut i dokumenty korporacyjne

Pobierz
Statut AmRest Holdings SE (zaktualizowany w maju 2023)
PDF plik 271.32 kB
Pobierz
Kodeks Etyczny i Postępowania w Biznesie
PDF plik 1.09 MB
Pobierz
Polityka zarządzania ryzykiem (EN)
PDF plik 194.96 kB
Pobierz
Polityka komunikacji z akcjonariuszami AmRest (EN)
PDF plik 222.55 kB
Pobierz
Polityka Wyboru Spółki Audytorskiej dla AmRest (EN)
PDF plik 120.62 kB
Pobierz
Strategia podatkowa AmRest Sp. z o.o._2020
PDF plik 1.10 MB
Pobierz
Strategia podatkowa AmRest Sp. z o.o._2021
PDF plik 219.68 kB
Pobierz
Strategia podatkowa AmRest Sp. z o.o._2022
PDF plik 218.22 kB
Pobierz
Długoterminowy Plan Motywacyjny ("LTIP"; 2021)
PDF plik 210.75 kB
Pobierz
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich (01.2017; EN)
PDF plik 312.69 kB
Pobierz
Regulamin Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych 2017 (2017; EN)
PDF plik 315.37 kB
Pobierz
Regulamin Programu Opcji Menadżerskich (20.04.2015; EN)
PDF plik 331.02 kB
Pobierz
Regulamin Pracowniczego Planu Opcji Akcyjnych (EN)
PDF plik 316.91 kB
AmRest info icon

Regulamin Rady Dyrektorów AmRest oraz inne dokumenty związane z działalnością tego organu znajdują się w sekcji Rada Dyrektorów - regulaminy i raporty.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest znajduje się w sekcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

AmRest Broszura