RB 9/2021 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest, które odbyło się dziś, 12 maja 2021 roku, na pierwsze wezwanie, zatwierdziło każdą proponowaną uchwałę w ramach każdego z punktów porządku obrad, które zostały przekazane hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych raportem („Other Relevant Information”) z dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz Komisji Nadzoru Finansowego raportem RB 5/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Podjęte uchwały i wyniki głosowań zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki w ciągu pięciu dni od dnia ZWZ.