RB 8/2021 Transakcje na akcjach własnych AmRest wykonane w ramach realizacji programu opcji menadżerskich

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o transakcjach na akcjach własnych AmRest wykonanych w ramach realizacji programu opcji menadżerskich poza systemem obrotu między 7 a 21 kwietnia 2021 roku. Łącznie dokonano zbycia 14 100 akcji AmRest stanowiących 0,0064% kapitału zakładowego Spółki. Szczegóły dotyczące transakcji znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Transakcje na akcjach własnych dokonane przez Spółkę między 7 a 21 kwietnia 2021 roku
PDF plik 76.22 kB