RB 4/2022 AmRest rozpoczyna proces czasowego zawieszenia działalności w Rosji

W nawiązaniu do komunikatu opublikowanego niedawno przez Yum! Brands, właściciela marek KFC i Pizza Hut, AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”) informuje, że rozpoczął proces czasowego zawieszenia działalności tych marek w Rosji.

Skupiamy się przede wszystkim na pomocy ofiarom tych strasznych działań, a także na pracownikach AmRest i ich rodzinach.

Uważnie śledzimy rozwój sytuacji w regionie i będziemy kontynuować wspieranie wszystkich inicjatyw, które są podejmowane by pomóc potrzebującym. Pokój międzynarodowy nadal pozostaje w centrum naszych zainteresowań.

 

Podstawa prawna: 
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE