RB 18/2021 Preliminary Results Release 3Q 2021

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) oraz procentowego udziału funkcjonujących restauracji w trzecim kwartale 2021 roku.

Kluczowe informacje:

  • Skonsolidowane przychody wyniosły 533,6 mln EUR, co oznacza wzrost o 20,9% rok do roku.
  • Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q3 2021 poziom 115,5%.
  • Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec września 99%.

W trzecim kwartale 2021 zanotowano ożywienie sprzedaży, będące kontynuacją pozytywnych trendów obserwowanych już w poprzednim kwartale. Wzrostowi wolumenu sprzedaży towarzyszył większy udział działających restauracji oraz ponowne otwarcie segmentu „dine in” w wyniku złagodzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 na większości rynków działalności Grupy. Pozytywne wyniki są odzwierciedleniem strategii biznesowej AmRest i zaangażowania w jakość świadczonych usług.

Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w trzecim kwartale 2021 wyniosła 533,6 mln EUR i była o 20,9% wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q3 2021 poziom 115,5%.

Udział działających restauracji w portfelu AmRest wzrósł do 99% na koniec września 2021 roku, w porównaniu z 98% rok wcześniej.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w trzecim kwartale 2021 roku 252,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 27,1% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q3 2021 ukształtowała się na poziomie 192,9mln EUR i była o 15,3% wyższa niż przed rokiem.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q3 2021 51,0 mln EUR i były o 19,1% wyższe niż w poprzednim roku.

Przychody na rynku chińskim w Q3 2021 osiągnęły poziom 27,3 mln EUR, co stanowi wzrost o 10,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.  

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Wstępne wyniki sprzedaży Q3 2021
PDF plik 79.06 kB