AmRest logo on background AmRest logo on background
13-12-2021

AmRest wzmacnia pozycję finansową. Spółka podpisała przedłużenie umowy kredytowej

Po ogłoszeniu solidnych wyników finansowych w III kwartale 2021, które o blisko 6% przekroczyły poziomy sprzed pandemii, AmRest wzmacnia swoje warunki finansowania poprzez przedłużenie umowy kredytowej.

Sprawdzony model biznesowy oraz bilans finansowy AmRest wspierają pozycję Spółki jako wiodącego gracza w branży restauracyjnej.

AmRest Holdings SE, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 25 krajach, podpisał przedłużenie umowy kredytowej, ustalając termin spłaty na 31 grudnia 2024 roku. Po ewaluacji różnych alternatyw finansowania dla Grupy uznano, iż przedłużenie terminu zapadalności dla obecnych linii kredytowych jest najbardziej optymalnym wyborem. Łączna wartość środków objętych umową wynosi 352 mln EUR i 464 mln PLN kredytu oraz 450 mln PLN linii rewolwingowej. Ponadto, uzgodniono również nową, niezaciągniętą linię kredytową do kwoty 100 mln EUR na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych Grupy AmRest. Skuteczność umowy podlega pewnym warunkom, które są powszechne w tego typu transakcjach.

Przedłużenie umowy wzmacnia elastyczność finansową biznesu AmRest, który wykazał dużą odporność i siłę osiągając w III kwartale 2021 skonsolidowane przychody na najwyższym w historii firmy poziomie (533.6 mln EUR, wzrost o 20,9 % rok do roku). EBITDA Grupy wyniosła wówczas 107,5 mln EUR, i była o 35% wyższa niż w tym samym okresie 2020r. Zwiększenie sprzedaży, wraz z ciągłym rozwojem cyfryzacji oraz działaniami na rzecz poprawy efektywności, wypracowało marżę EBITDA za III kwartał na poziomie 20,1%. W efekcie zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 26,6 mln EUR.

Według Eduardo Zamarripa, dyrektora finansowego AmRest Holdings SE “ to bardzo pozytywny krok, dla firmy. Decyzja umożliwia AmRest utrzymanie stabilności w nowym środowisku po pandemii, a także dalsze, sukcesywne wykorzystanie przewag konkurencyjnych, takich jak cyfryzacja czy doskonałość operacyjna. Wyniki odnotowane w ostatnich kwartałach potwierdzają sukces modelu biznesowego AmRest opartego na ciągłych innowacjach, a przede wszystkim na wysokiej jakości usługach. Chcemy dalej rozwijać nasz biznes i dostarczać wartość inwestorom oraz innym naszym interesariuszom”.