RB 8/2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest, które odbyło się 12 maja 2021 roku, na pierwsze wezwanie, zatwierdziło każdą proponowaną uchwałę w ramach każdego z punktów porządku obrad, które zostały przekazane hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych raportem („Other Relevant Information”) z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz Komisji Nadzoru Finansowego raportem RB 5/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

Podjęte uchwały i wyniki głosowań zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki w ciągu pięciu dni od dnia ZWZ.