RB 7/2022 Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) oraz procentowego udziału funkcjonujących restauracji w pierwszym kwartale 2022 roku.

Kluczowe informacje Q1 2022:

  • Skonsolidowane przychody wyniosły 507 mln EUR, co oznacza wzrost o 33,4% rok do roku.
  • Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q1 2022 poziom 127,8%.
  • Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec marca 99%.

Złagodzenie restrykcji Covid-19 na wszystkich rynkach, na których działa AmRest, za wyjątkiem Chin, w połączeniu z doskonałością operacyjną i zwiększoną wydajnością w obszarze digital, zaowocowało osiągnięciem najwyższych przychodów za pierwszy kwartał w historii Grupy. Oznacza to konsekwentne generowanie lepszych wyników na większości rynków działalności. Postępujące ożywienie sprzedaży w kanale dine-in przyczyniło się do wzrostu skonsolidowanej sprzedaży AmRest, która wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 507 mln EUR i wzrosła o 33,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q1 2022 poziom 127,8%. Udział działających restauracji w portfelu AmRest wyniósł na koniec marca 99%, na co nieznacznie wpłynęły niedawne ograniczenia (lockdown) w rejonie Szanghaju.

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała dotkliwy kryzys humanitarny i poważne zakłócenia gospodarcze, których czas trwania i intensywność pozostają niepewne. Uważnie śledzimy rozwój sytuacji w regionie i nadal wspieramy inicjatywy mające na celu pomoc potrzebującym. Pokój międzynarodowy pozostaje w centrum naszych zainteresowań.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE