RB 6/2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o Rynkach Papierów Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión) AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest, które odbyło się dziś, 11 maja 2023 roku, na pierwsze wezwanie, zatwierdziło wszystkie proponowane uchwały w ramach każdego z punktów porządku obrad, które zostały przekazane hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych raportem („Other Relevant Information”) z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz Komisji Nadzoru Finansowego raportem RB 4/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 r. i które znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Pobierz
Uchwały zatwierdzone przez WZA 2023 (EN)
PDF plik 9.28 MB