RB 5/2022 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest - termin i porządek obrad

Zgodnie z art. 227 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”, „Grupa”) informuje, że:

Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się na pierwsze wezwanie w dniu 12 maja 2022 r. o godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego pod adresem Paseo de la Castellana 163, 28046, Madryt oraz, w zależności od okoliczności, na drugie wezwanie, następnego dnia, 13 maja 2022 r. o tej samej godzinie i w tym samym miejscu. Przewiduje się, że Walne Zgromadzenie odbędzie się na pierwsze wezwanie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty dotyczące Zgromadzenia:

- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- Pełny tekst proponowanych przez Radę Dyrektorów uchwał, w odniesieniu do każdego z punktów porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu zostanie opublikowane w dniu dzisiejszym również za pośrednictwem innych wymaganych prawem środków przekazu. Ogłoszenie zawiera porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wskazuje dokumentację (w języku angielskim), która od dnia dzisiejszego będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.amrest.eu).

Pobierz
Ogłoszenie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest 2022 (EN)
PDF plik 196.85 kB
Pobierz
Proponowane uchwały_WZA 2022 (EN)
PDF plik 188.69 kB