RB 3/2023 Zmiany w składzie Rady Dyrektorów

Zgodnie z art. 227 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”) informuje, że dyrektor własnościowy (proprietary director), Pan Carlos Fernández González przekazał za pośrednictwem listu skierowanego do wszystkich członków Rady Dyrektorów swoją rezygnację z funkcji dyrektora Spółki. Rezygnacja ta będzie skuteczna po zakończeniu najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (które zostanie zwołane w najbliższych dniach na dzień 11 maja 2023 r.) oraz uwarunkowana powołaniem podczas tego Zgromadzenia nowego dyrektora. Powodem rezygnacji są względy zawodowe.

W konsekwencji, Rada Dyrektorów na posiedzeniu, które odbyło się dzisiaj (t.j. 30 marca 2023 r.), przyjęła rezygnację złożoną przez Pana Carlosa Fernándeza Gonzáleza na warunkach określonych powyżej. Jednocześnie Rada wyraziła zgodę na wyróżnienie Pana Fernándeza Gonzáleza nominacją na Prezesa Honorowego AmRest, modyfikując w tym celu, po uprzedniej przychylnej opinii Komitetu Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego, Regulamin Rady Dyrektorów definiujący to honorowe stanowisko, które Rada może przyznać temu, kto po objęciu funkcji dyrektora opuścił Radę, ale ze względu na swoje zasługi i nadzwyczajne oddanie celom Spółki zasłużył na to wyróżnienie.

Nominacja ta będzie skuteczna po sformalizowaniu rezygnacji pana Carlosa Fernándeza Gonzáleza.

Ponadto Rada Dyrektorów zatwierdziła, po uprzedniej pozytywnej opinii Komitetu ds. Nominacji, Wynagrodzeń i Ładu Korporacyjnego, zaproponowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powołania Pani Begoñi Orgambide Garcíi na stanowisko dyrektora własnościowego, w zastępstwie za Pana Fernándeza Gonzáleza.