RB 3/2022 Wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) oraz procentowego udziału funkcjonujących restauracji w czwartym kwartale 2021 roku.

Kluczowe informacje Q4 2021:

  • Skonsolidowane przychody wyniosły 539,0 mln EUR, co oznacza wzrost o 35,6% rok do roku.
  • Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q4 2021 poziom 130,7%.
  • Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec grudnia 99%.

Kluczowe dane za cały rok 2021:

  • Skonsolidowane przychody osiągnęły 1 917 mln EUR, co oznacza wzrost o 25,9% w porównaniu do roku 2020.

W czwartym kwartale 2021, pomimo wyraźnego wpływu na biznes szybko rozprzestrzeniającego się nowego wariantu Covid-19 i związanego z tym zwiększenia restrykcji nałożonych przez wiele krajów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, sprzedaż Grupy osiągnęła drugi raz z rzędu nowy rekord wszech czasów. Ograniczenia, które nadal warunkują zarówno liczbę otwartych restauracji, jak i pojemność tych otwartych były szczególnie dotkliwe dla sprzedaży w kanale dine-in. Stały postęp w dostosowywaniu naszego modelu biznesowego do innych kanałów działalności oraz doskonała jakość oferowanych usług umożliwiły jednak AmRest kontynuację stabilnego wzrostu poziomu sprzedaży.

Wstępna skonsolidowana sprzedaż AmRest w czwartym kwartale 2021 wyniosła 539,0 mln EUR i była o 35,6% wyższa w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q4 2021 poziom 130,7%. Udział działających restauracji w portfelu AmRest pozostał stabilny i wyniósł 99% na koniec grudnia 2021 roku.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Preliminary sales Q4 2021
PDF plik 11.71 kB