RB 3/2019 Wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2018 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) wyniosły w czwartym kwartale 2018 roku („Q4 2018”) 443 mln EUR i były o 23,3% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 25,5%.

Poza rozwojem organicznym na dynamikę sprzedaży Grupy w Q4 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników niedawno przejętych sieci restauracji KFC we Francji, Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie, Bacoa w Hiszpanii oraz Sushi Shop. Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q4 2018 wzrosły o 9,5%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q4 2018 195 mln EUR, co stanowi wzrost o 11,0% w porównaniu do Q4 2017. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 12.7%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q4 2018 wyniosły 44 mln EUR i były o 5,4% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do Q4 2017 wzrosła o 16,4%.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q4 2018 kształtowała się na poziomie 179 mln EUR i była o 47,5% wyższa, niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q4 2018 68 mln EUR i były o 14,5% wyższe, niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q4 2018 osiągnęły poziom 19 mln EUR i były o 23,3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku (wzrost o 24,9% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w Q4 2018 wyniosły 5 mln EUR i były o 20,8% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 22,7%.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2018
PDF plik 77.18 kB