RB 22/2018 Wstępne wyniki sprzedaży w pierwszym kwartale 2018 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest („Grupa”) wyniosły w pierwszym kwartale 2018 roku („Q1 2018”) 348 mln EUR i były o 31,1% wyższe niż przed rokiem. W tym samym okresie sprzedaż Grupy w walutach lokalnych wzrosła o 31,2%.

Na dynamikę sprzedaży Grupy w Q1 2018 pozytywnie wpłynęła konsolidacja wyników 15 restauracji KFC w Niemczech nabytych 1 marca 2017 roku, sieci Pizza Hut Delivery we Francji przejętej 16 maja 2017 roku, sieci Pizza Hut w Niemczech przejętej w dniu 31 lipca 2017 roku, 22 restauracji KFC nabytych 2 października 2017 na rynku rosyjskim, 37 restauracji KFC przejętych we Francji w czwartym kwartale 2017 roku oraz spółki Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. w której AmRest objął udziały 31 sierpnia 2017 roku (łącznie 47 mln EUR przychodów w Q1 2018). Z wyłączeniem sprzedaży wymienionych biznesów przychody Grupy w Q1 2018 wzrosły o 14,5%.

Sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q1 2018 164 mln EUR, co stanowi wzrost o 20,9% w porównaniu do Q1 2017. Sprzedaż wygenerowana w tej dywizji w walutach lokalnych wzrosła o 17,0%.

Przychody dywizji rosyjskiej w Q1 2018 wyniosły 39 mln EUR i były o 22,8% wyższe niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż tej dywizji w porównaniu do Q1 2017 wzrosła o 37,4%.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q1 2018 kształtowała się na poziomie 126 mln EUR i była o 54,7% wyższa, niż przed rokiem.

Przychody rynku hiszpańskiego, które zostały ujęte w wynikach dywizji Europa Zachodnia, wyniosły w Q1 2018 55 mln EUR i były o 13,2% wyższe, niż przed rokiem.

Przychody na rynku chińskim w Q1 2018 osiągnęły poziom 15 mln EUR i były o 10,1% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku (wzrost o 17,3% w walucie lokalnej).

Przychody segmentu Unallocated w Q1 2018 wyniosły 4 mln EUR i były o 38,6% wyższe, niż przed rokiem. W walucie lokalnej odnotowano wzrost o 34,0%.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Pobierz
Wstępne wyniki sprzedaży Q1 2018
PDF plik 169.10 kB