RB 2/2021 Q4 2020 Preliminary sales results

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”) przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku, trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales), a także procentowego udziału funkcjonujących restauracji.

Pojawienie się "drugiej fali" pandemii COVID-19, która dotknęła w czwartym kwartale 2020 roku większość rynków działalności AmRest, pociągnęło za sobą ponowne wprowadzenie restrykcji dotyczących funkcjonowania restauracji i obsługi wyłącznie wybranych kanałów sprzedaży. Spowodowało to zmniejszenie się udziału otwartych lokali do około 92% na koniec grudnia, w porównaniu do 98% na koniec poprzedniego kwartału.

Wstępna sprzedaż Grupy w czwartym kwartale 2020 roku wyniosła 397,5 mln EUR, co oznacza spadek o 24,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oraz spadek o 9,9% w porównaniu z poziomem z trzeciego kwartału 2020. Wstępna sprzedaż za rok 2020 wyniosła 1,522,9 mln EUR i była 22,4% niższa niż w roku 2019.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach, wyłączający wpływ zmian kursów walutowych i wyniki czasowo zamkniętych lokali, osiągnął w czwartym kwartale 2020 r. 78,8%. Dla porównania w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł on 86,6%.

Wstępna sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo–Wschodniej wyniosła w Q4 2020 171,6 mln EUR, co stanowi spadek o 26,0% w porównaniu do Q4 2019 i o 13,6% w stosunku do Q3 2020. Wynik za cały rok 2020 wyniósł 685,5 mln EUR i był o 18,3% niższy niż przed rokiem.

Przychody dywizji rosyjskiej wyniosły w Q4 2020 38,3 mln EUR i były o 31,3% niższe niż przed rokiem i o 10,6% niższe niż w poprzednim kwartale (Q3 2020). Sprzedaż za cały rok wyniosła 152,5 mln EUR, czyli 26,2% mniej niż w roku 2019.

Sprzedaż dywizji Europa Zachodnia w Q4 2020 kształtowała się na poziomie 158,2 mln EUR i była o 24,8% niższa niż przed rokiem oraz 5,4% niższa niż w Q3 2020. W ujęciu całorocznym sprzedaż wyniosła 582,8 mln EUR, spadając o 26,8% w porównaniu z rokiem 2019.

Przychody na rynku chińskim w Q4 2020 osiągnęły poziom 22,6 mln EUR i były o 2,9% wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku oraz o 8,3% niższe niż w poprzednim kwartale (Q3 2020). Sprzedaż dywizji wygenerowana w roku 2020 wyniosła 76,4 mln EUR i była o 14,7% niższa niż przed rokiem.

Przychody segmentu „Pozostałe” wyniosły w Q4 2020 6,8 mln EUR i były o 22,8% niższe niż przed rokiem oraz 15,5% niższe niż w Q3 2020. Sprzedaż za cały rok kształtowała się na poziomie 25,7 mln EUR i była o 12,7 niższa niż w roku 2019.

„AmRest dobrze przygotował się do drugiej fali pandemii i ponownego pojawienia się ograniczeń. Nasz zespół wyciągnął wnioski z wydarzeń, które miały miejsce na początku roku i był w pełni skoncentrowany na tym, by być blisko klienta, oferując bezpieczną, wygodną i niezawodną obsługę, a jednocześnie, by optymalizować przychody i rentowność w ramach dostępnych kanałów sprzedaży.

Dzięki podjętym wysiłkom udało się utrzymać funkcjonowanie ponad 90% naszych restauracji nawet w ostatnich tygodniach roku, kiedy presja obostrzeń była najbardziej intensywna. Jest to wynik znacznie lepszy niż ten obserwowany wiosną ubiegłego roku i osiągnięcie, z którego jestem bardzo dumny.

To samo dotyczy wyników sprzedaży porównywalnej w restauracjach – liczby zaprezentowane powyżej są odzwierciedleniem szeregu wysiłków i inicjatyw. Oczywiście podejmowane przez nas kroki mają na celu złagodzenie krótkoterminowych utrudnień, z jakimi boryka się nasza branża, ale jesteśmy przekonani, że wynikające z nich korzyści będą odczuwalne jeszcze długo po zakończeniu pandemii. Unikalna kombinacja ludzi, marek i skali to nasz potężny atut, który ma szczególne znaczenie zwłaszcza w czasach kryzysu." - powiedział Mark Chandler, CEO AmRest.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

 

Pobierz
Wstępne wyniki sprzedaży Q4 2020
PDF plik 79.73 kB