RB 21/2021 Zatwierdzenie nowego Długoterminowego Planu Motywacyjnego

Zgodnie z art. 227 znowelizowanej hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”, „Grupa”) informuje, że w grudniu 2021 roku Rada Dyrektorów zatwierdziła nowy Długoterminowy Plan Motywacyjny ("LTIP"), który zastępuje dotychczasowe motywacyjny plany opcji na akcje dla kadry zarządzającej i managerów AmRest.

LTIP przewiduje przekazanie akcji Spółki członkom zespołu zarządzającego i niektórym managerom AmRest, o ile spełnione zostaną określone kryteria. Główne zasady i warunki LTIP, w tym liczba przyznanych akcji, zostały szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego raportu.

Pobierz
Summary of the main terms and conditions of the LTIP
PDF plik 210.75 kB