RB 15/2024 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest - termin i porządek obrad

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy 6/2023 z dnia 17 marca o Rynkach Papierów Wartościowych i Usługach Inwestycyjnych (Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión)  AmRest Holdings SE (“AmRest”, „Spółka”) informuje, że: 

Rada Dyrektorów Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się na pierwsze wezwanie w dniu 9 maja 2024 r. o godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego pod adresem Paseo de la Castellana 163 (10 piętro), 28046, Madryt oraz, w zależności od okoliczności, na drugie wezwanie, następnego dnia, 10 maja 2024 r. o tej samej godzinie i w tym samym miejscu. Przewiduje się, że Walne Zgromadzenie odbędzie się na pierwsze wezwanie.

W załączeniu znajdują się następujące dokumenty dotyczące Zgromadzenia:

- Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- Pełny tekst proponowanych przez Radę Dyrektorów uchwał, które mają być podjęte przez akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia, w odniesieniu do każdego z punktów porządku obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu zawiera porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wskazuje dokumentację (w języku angielskim), która od dnia dzisiejszego będzie dostępna na stronie internetowej Spółki (www.amrest.eu). 

Pobierz
Ogłoszenie i porządek obrad ZWZA 2024 (EN)
PDF plik 118.39 kB
Pobierz
Proponowane uchwały ZWZA 2024 (EN)
PDF plik 130.80 kB