RB 140/2015 Sprzedaż akcji AmRest dokonana przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, będącego osobą mającą dostęp do informacji poufnych AmRest, o dokonaniu przez niego:

- w dniu 18 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 263 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 175,00 PLN za akcję,

- w dniu 19 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 195 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 174,96 PLN za akcję,

- w dniu 20 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 644 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 174,75 PLN za akcję,

- w dniu 21 sierpnia 2015 roku transakcji zbycia 1 764 akcji AmRest Holdings SE po cenie sprzedaży 174,01 PLN za akcję.

Transakcje zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.

 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku