RB 129/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA

Spółka AmRest Holdings SE („AmRest”) informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 września 2016 roku.

1) ARTAL INTERNATIONAL S.C.A., z siedzibą w Luksemburgu przy Avenue Pasteur 1012, Wielkie Księstwo Luksemburga; 1 050 000 głosów, tj. 7,28% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 4,95% ogólnej liczby głosów,

2) AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4B, Polska; 1 811 000 głosów, tj. 12,56% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 8,54% ogólnej liczby głosów,

3) FCAPITAL DUTCH B.V., z siedzibą w Amsterdamie, Prins Bernhardplein 200, Holandia; 6 726 790 głosów, tj. 46,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 31,71% ogólnej liczby głosów,

4) NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, Polska; 2 000 000 głosów, tj. 13,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 9,43% ogólnej liczby głosów,

5) OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU „ZŁOTA JESIEŃ” z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, Polska; 1 700 000 głosów tj. 11,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu i 8,01% ogólnej liczby głosów.   

Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 14 414 321 (czternaście milionów czterysta czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden).

 

Podstawa prawna:
Art. 70 ust. 3  Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.