RB 12/2022 Wstępne wyniki sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży oraz trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) w trzecim kwartale 2022 roku.

Kluczowe informacje Q3 2022:

  • Rekordowe skonsolidowane przychody, wyniosły 658 mln EUR, co oznacza wzrost o 23,3% rok do roku.
  • Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w Q3 2022 poziom 116,6%.

AmRest działa w oparciu o sprawdzony model biznesowy, a atrakcyjny stosunek jakości do cen oferowanych produktów oraz dobrze zdywersyfikowane portfolio marek i krajów pozwala utrzymywać się Spółce na uprzywilejowanej pozycji.

Wszystko to sprawiło, że w trzecim kwartale 2022 udało się ustanowić kolejny rekord skonsolidowanej sprzedaży, wynoszący 658,2 mln EUR i stanowiący wzrost o 23,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego oraz o 30,4% w odniesieniu do roku 2019.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach ("like-for-like", "LFL") wyniósł 116,6% w porównaniu z Q3 2021 roku.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE