RB 12/2021 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zgodnie z art. 227 hiszpańskiej Ustawy o Rynkach Papierów Wartościowych (Ley del Mercado de Valores) AmRest Holdings SE (“AmRest”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AmRest, które odbyło się dziś, 30 czerwca 2021 roku, na pierwsze wezwanie, zatwierdziło każdą proponowaną uchwałę w ramach każdego z punktów porządku obrad, które zostały przekazane hiszpańskiej Krajowej Komisji Rynku Papierów Wartościowych raportem („Other Relevant Information”) z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz Komisji Nadzoru Finansowego raportem RB 10/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

Zatwierdzone uchwały oraz wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki w ciągu pięciu dni od dnia NWZA.