RB 1/2023 Wstępne wyniki sprzedaży w czwartym kwartale 2022 roku

AmRest Holdings SE („AmRest”, „Grupa”), wiodący multibrandowy operator restauracji w Europie, przekazuje niniejszym informację na temat wstępnych wyników sprzedaży oraz trendów w obszarze sprzedaży porównywalnej (Same Store Sales) w czwartym kwartale 2022 roku.

Kluczowe informacje Q4 2022:

  • Skonsolidowane przychody wyniosły 651,1 mln EUR, co oznacza wzrost o 20,8% rok do roku.
  • Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyniósł 117%.

W czwartym kwartale 2022 skonsolidowane przychody AmRest wyniosły 651,1 mln EUR, co stanowi wzrost o 20,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2021.

Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął poziom 117%.

Łączna kwartalna sprzedaż Grupy na głównych rynkach (Europa Zachodnia, Europa Wschodnia i Chiny) wzrosła kwartał do kwartału o 1,5%, co pozwoliło ustanowić nowy rekord wszech czasów.

Niniejszy komunikat jest ostatnim raportem ze wstępnymi wynikami sprzedaży dystrybuowanym przez AmRest. Począwszy od roku finansowego 2023 Grupa będzie publikować wyłącznie pełne raporty okresowe.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE