AmRest logo on background AmRest logo on background
12-05-2021

AmRest ze wzrostem EBITDA o 16,5% w I kwartale 2021 roku

Na koniec marca 2021 funkcjonowało 95% restauracji Grupy, w porównaniu do 92% na koniec grudnia 2020.

Mimo trudności związanych z pandemią COVID-19 w 2020 roku, Spółka odnotowała w I kwartale 2021 r. pozytywne trendy, co przełożyło się na wzrost marży EBITDA o 280 punktów bazowych, do 13,1% w I kwartale 2021 r. z 10,3% rok wcześniej.

AmRest, wiodący europejski operator restauracyjny, zaobserwował oznaki poprawy sytuacji w I kwartale 2021 r., co znalazło odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki za ten okres. Skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 380,0 mln Euro w porównaniu z 411,9 mln Euro w zeszłym roku (spadek o 7,8%), z kolei EBITDA w I kwartale 2021 r. osiągnęła poziom 49,6 mln Euro (16,5% wzrost w ciągu roku), marża EBITDA natomiast wzrosła o 2,8 punktu procentowego do 13,1%. Szereg inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów, w tym kosztów sprzedaży, oszczędności w kluczowych kategoriach, a także inne programy wsparcia pozwoliły osiągnąć solidną poprawę marży.

Pomimo lockdownu i związanych z nim ograniczeń występujących na większości rynków działalności AmRest, Grupa zwiększyła liczbę funkcjonujących restauracji z 92% na koniec grudnia 2020 roku do 95% na koniec marca 2021 roku. Ograniczenia w sprzedaży dine-in zostały częściowo zrównoważone wzrostem udziału innych kanałów sprzedaży, takich jak zamówienia z dostawą do domu, na wynos oraz realizowane w punktach drive thru. Dzięki umacnianiu obecności AmRest w obszarze digital, Spółka sukcesywnie powiększała dostępność swoich usług dla klientów, osiągając 26% wzrost bazy danych nowych klientów

Pobierz

AmRest ze wzrostem EBITDA o 16,5% w I kwartale 2021 roku

PDF plik 87.50 kB

Related articles