AmRest_news AmRest_news
28-02-2023

AmRest z rekordową sprzedażą w 2022 roku

 

Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 23 krajach, zamknęła rok finansowy osiągając skonsolidowane przychody na poziomie 2.422 mln EUR, co oznacza wzrost o 26.3% rok do roku. Zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 1.3 mln EUR. Ponadto, w czwartym kwartale 2022 roku, sprzedaż osiągnęła poziom 651.1 mln EUR, o 20.8% więcej, niż w porównywalnym okresie 2021 roku. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach sięgnął 117% w stosunku do roku poprzedniego.

W 2022 r. sytuacja geopolityczna w Europie pogorszyła i tak już niestabilne warunki gospodarcze na całym świecie, wywierając silniejszy wpływ niż oczekiwano. W celu kontroli presji kosztowej i umożliwienia Spółce wzrostu marż, AmRest uruchomił ambitny program skoncentrowany na oszczędnościach w kluczowych obszarach. Główne filary programu skupiały się na efektywności energetycznej, redukcji odpadów, zarządzaniu opakowaniami, zarządzaniu łańcuchem dostaw i modelem dostaw. W tej sytuacji AmRest wygenerował wynik EBITDA na poziomie 384.4 mln EUR, o 7%  więcej w porównaniu do 2021 roku. To najwyższy wynik w historii Spółki, wyłączając nadzwyczajny wkład w wysokości 37 mln EUR ze sprzedaży Pizza Portal w 2019 roku.

“Za nami rok pełen wyzwań, ale również pozytywny czas dla Spółki.  Stopniowe znoszenie obostrzeń przełożyło się na zwiększenie mobilności w większości krajów, co w połączeniu z użyciem wielu kanałów komunikacji i sprzedaży zaowocowało znaczącym wzrostem aktywności handlowej Grupy. Koncentrowaliśmy się także się na naszych pracownikach oraz technologii – filarach leżących u podstaw oferty AmRest, którą charakteryzuje niezawodny serwis oraz wyjątkowe doświadczenia klienta. Zamierzamy kontynuować naszą pracę w ramach tych obszarów, tak by zapewnić dalszy zyskowny i  zrównoważony rozwój firmy” -  powiedział Luis Comas, CEO AmRest. 

Wyniki w poszczególnych regionach

Wszystkie główne regiony działalności Spółki wykazały  trend wzrostowy w 2022 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą sprzedaży, osiągając 1.133.8 mln EUR, odpowiadając za 46.9% sprzedaży całej Grupy i notując wzrost o 29.9% w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 215 mln EUR, o 18.8 mln EUR więcej niż w 2021 roku, jednocześnie generując marżę EBITDA na poziomie 19%. Zarówno sprzedaż, jak i wynik EBITDA, osiągnęły rekordowy poziom. Na przestrzeni roku działalność w regionie nabierała rozpędu wraz ze stopniowym znoszeniem obostrzeń dla kanału dine-in (sprzedaż na miejscu), stabilizacji sytuacji sanitarnej oraz dzięki wzrostowi sprzedaży w kanale take away (na wynos).

W przypadku Europy Zachodniej sprzedaż w 2022 roku wyniosła 829.2 mln EUR, co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA ukształtowała się na poziomie 107.5 mln EUR, generując marżę w wysokości 13%. Podobnie jak w przypadku Europy Środkowo-Wschodniej, sprzedaż w regionie rosła w wraz z łagodzeniem restrykcji, co sprzyjało powrotowi klientów do kanału dine-in (sprzedaż na miejscu) na przestrzeni całego roku.

Sprzedaż w Chinach sięgnęła 82.6 mln EUR w 2022 roku. EBITDA wyniosła 15.6 mln EUR z marżą na poziomie 18.8%.  Na wynik w regionie wpływ miała ewolucja ograniczeń związanych z Covid. Po zniesieniu restrykcji liczba infekcji gwałtowne wzrosła, powodując przy tym znaczne zakłócenia w działalności biznesowej. Niemniej, w przeciągu stycznia zaobserwowano spadek zakażeń Covid-19, a przy tym silne ożywienie aktywności. Na dziś wszystkie restauracje AmRest w kraju są otwarte i w pełni operacyjne.