AmRest_news AmRest_news
31-08-2023

AmRest z rekordem za drugi kwartał. Spółka osiąga 606,7 mln Euro sprzedaży i zysk netto 23,8 mln EUR

  • Najwyższe w historii skonsolidowane przychody za drugi kwartał na poziomie 606,7 mln Euro w drugim kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 16,6 % rok do roku. Przychody za pierwszą połowę roku wyniosły 1,169,9 mln Euro, o 18,9% więcej niż w porównywalnym okresie z ubiegłego roku *
     
  • W drugim kwartale 2023 roku EBITDA grupy wyniosła 101,4 mln Euro, z marżą na poziomie 16,7%,  z kolei EBIDTA za pierwsze półrocze osiągnęła poziom 172 mln Euro, o 15,4% więcej niż w pierwszym półroczu 2022 roku.*       
     
  • Spółka w pełni zakończyła swoją obecność na rynku rosyjskim


Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, kontynuuje pozytywny trend w drugim kwartale 2023 roku, osiągając nowy rekord sprzedaży za drugi kwartał na poziomie 606,7 mln Euro, notując wzrost o 16,6% rok do roku. Z kolei skonsolidowane przychody za pierwszą połowę roku wyniosły 1,169,9 mln EUR, o 18,9% więcej niż w porównywalnym okresie sprzed roku.

AmRest osiągnął dobre wyniki komercyjne, które w połączeniu ze stopniową odbudową marż przełożyły się na zysk netto za drugi kwartał 2023 roku w wysokości 23,8 mln EUR, z wkładem 5,0 mln EUR z zaprzestanej działalności po dekonsolidacji biznesu w Rosji. W tym czasie Grupa zlikwidowała całość swoich struktur operacyjnych w Rosji, kończąc swoją obecność na wspomnianym rynku.

Dzięki kontroli kosztów, zwiększeniu wydajności oraz generowaniu transakcji o wartości dodanej, w drugim kwartale b.r. zyskowność AmRest wzrosła. Pomyślne wdrożenie wspomnianych inicjatyw umożliwia Grupie ograniczać wpływ kosztów na klientów, zachowując przy tym atrakcyjne jakościowo i cenowo oferty, kompatybilne z odzyskiwaniem marży. Ponadto, w tym okresie zanotowano również niewielkie zmniejszenie odczuwanej ogromnej presji kosztowej. Tym samym EBITDA za drugi kwartał 2023 wyniosła 101,4 mln EUR, co oznacza wzrost o 25,3%* z marżą na poziomie 16,7%. Jednocześnie, EBITDA za pierwsze półrocze ukształtowała się na poziomie 172 mln EUR, o 15,4% więcej niż porównywalnym okresie 2022 roku. 

Kapitał AmRest wyniósł 383,2 mln EUR, wzrastając o 52,0 mln EUR w pierwszym półroczu, co stanowi wzrost o 15,7%. Ponadto, w ciągu roku dług netto został zredukowany o 44,5 mln EUR i wynosi obecnie 380,9 mln EUR. Ta sytuacja pozwala Spółce komfortowo dotrzymywać zobowiązań finansowych.

Co więcej, we wspomnianym okresie AmRest otworzył 29 nowych restauracji. Spodziewa się, że druga połowa roku będzie skoncentrowana na większości z zaplanowanych otwarć i niezbędnych inwestycjach.          

Wszystkie główne regiony, w których AmRest prowadzi swoją działalność, kontynuowały trend wzrostowy. Najlepszym wynikiem wyróżniła się Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie zanotowano przychody w wysokości 334,4 mln EUR w drugim kwartale 2023 roku, co stanowi wzrost o 19,7% rok do roku. EBITDA wyniosła 68,5 mln EUR, o 13,7 mln EUR więcej niż w porównywalnym okresie 2022 roku, z marżą EBITDA na poziomie 20,5%. W przypadku Europy Zachodniej, przychody za drugi kwartał 2023 roku sięgnęły 224,9 mln EUR – to o 9,8% więcej niż w roku poprzednim. Wynik EBITDA wyniósł 31,6 mln EUR, wzrost o 14,9% wobec porównywalnego okresu za 2022 rok.

Ponowne otwarcie gospodarki w Chinach i wzrost mobilności, pozwoliły AmRest powrócić na ścieżkę wzrostu w tym kraju. Przychody za drugi kwartał w regionie ukształtowały się na poziomie 26,7 mln EUR i były wyższe o 88% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku. EBITDA wyniosła 5,5 mln EUR z marżą na poziomie 20,6%.   

Według Eduardo Zamarripa, dyrektora finansowego AmRest Holdings SE,  “Od otwarcia pierwszej restauracji w 1993 roku, pomyślnie radziliśmy sobie z wyzwaniami i korzystaliśmy z szans, jakie oferowała branża restauracyjna. Wyniki, jakie osiągnęliśmy w pierwszym półroczu 30-lecia firmy,  po raz kolejny potwierdzają, że nasza działalność jest oparta na solidnych fundamentach. Mamy przekonanie, że efektywność jest kluczową przewagą konkurencyjną. To właśnie dlatego, AmRest okresowo przeprowadza wyczerpujące analizy różnych inicjatyw wnoszących wartość dodaną do biznesu, a także przekazuje najlepsze praktyki między rynkami i markami. Pozwala to oferować naszym gościom ofertę opartą na atrakcyjnym stosunku jakości do ceny, wraz z unikalnym doświadczeniem w restauracjach, natomiast Grupie pozostać na ścieżce zyskownego i zrównoważonego rozwoju.”       

* W związku ze sprzedażą biznesu w Rosji, dla celów porównawczych, dane Grupy zostały ponownie zaprezentowane tak, aby odzwierciedlały jedynie działalność kontynuowaną.