amrest_news_image amrest_news_image
09-11-2022

AmRest utrzymuje pozytywny trend. Spółka notuje 658 mln EUR sprzedaży w trzecim kwartale 2022 roku.


 AmRest Holdings, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 23 krajach, kontynuował pozytywny trend wzrostowy osiągając skonsolidowaną sprzedaż za trzeci kwartał w wysokości 658,2 mln EUR, co stanowi wzrost o 23,3% rok do roku. W porównaniu do przychodów osiągniętych w tym samym okresie 2019 roku, czyli przed pandemią, Spółka przekroczyła ten wynik o 30,4%. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach sięgnął 123% w stosunku do roku 2021.

EBITDA Grupy wyniosła 114 mln Euro w trzecim kwartale 2022 roku, więcej o 6,1%, niż w porównywalnym okresie 2021 roku. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 17,3%, co stanowi najwyższą wartość w aktualnym roku finansowym. Liczba ta jest jednak o 2,8 p. p. niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku, co ma związek z wysokim poziomem inflacji w gospodarce światowej w wyniku presji na koszty produktów energetycznych oraz wzrostu cen surowców. Mimo to, zysk przypadający akcjonariuszom wyniósł 34.4 mln Euro.

W ujęciu bilansowym, wartość środków własnych urosła o 40,9 mln Euro (wzrost o 13%). Dodatkowo, Grupa obniżyła swój dług netto o 16,4 mln Euro w kwartale i o 212,5 mln Euro od momentu wybuchu pandemii Covid-19.
Według Eduardo Zamarripa, Dyrektora Finansowego AmRest Holdings SE,:  „Atrakcyjna oferta odpowiednio zbalansowanego portfolio zarządzanych marek oraz rynków, sytuuje AmRest w korzystnej pozycji. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, kanał sprzedaży „dine-in” wykazał się najsilniejszymi wzrostami, co ma związek ze stopniowym znoszeniem ograniczeń w krajach, w których AmRest prowadzi swój biznes. Wyjątkiem pozostają Chiny, gdzie nadal obowiązuje polityka zero Covid.”

Grupa posiada sprawdzony model biznesowy, który sprawnie dostosowuje się do potrzeb rosnącej bazy klientów. Ponadto, silny bilans finansowy zapewnia niezbędną elastyczność, by móc stawić czoła sytuacji wysokiej niepewności gospodarczej, przy jednoczesnych inwestycjach w otwarcia nowych restauracji, modernizację istniejących i zwiększanie nakładów w cyfryzację biznesu.