AmRest_news AmRest_news
11-05-2023

AmRest osiąga rekordowe przychody za pierwszy kwartał, notując sprzedaż na poziomie 621.2 mln EUR w Q1’23 oraz zysk netto w wysokości 3.1 mln EUR

 • Najwyższe w historii skonsolidowane przychody za pierwszy kwartał na poziomie 621.2 mln EUR, wzrost o 22,5% rok do roku.
   
 • Zysk netto 3,1 mln EUR w Q1’23.
   
 • Najwyższa w historii EBITDA za pierwszy kwartał roku na poziomie 79.8 mln EUR,  6% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.
   
 • 17 nowych restauracji w Q1’23, co daje obecnie 2346 restauracji w portfolio Grupy.
   

 

Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie, kontynuowała trend wzrostowy, osiągając najwyższą w historii skonsolidowaną sprzedaż za pierwszy kwartał w wysokości 621,2 mln EUR, co stanowi wzrost o 22,5% w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyniósł 117. Wpływ na wyniki sprzedaży miał postęp w zakresie liczby transakcji, jak również aktywne zarządzanie przychodami.

Wysoka sprzedaż w pierwszym kwartale 2023 roku przełożyła się na zysk netto w wysokości 3,1 mln EUR. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1,7 mln EUR.

EBITDA Grupy wyniosła 79,8 mln EUR w Q1’23 i była o 6% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. To nowy rekord za pierwszy kwartał w historii Grupy. Z kolei wynik EBIT wzrósł o 22,1% rok do roku sięgając 17 mln EUR i generując marżę EBIT na poziomie 2,7%. Dług netto Spółki wyniósł 437,3 mln EUR, a jej pozycja gotówkowa, licząc wzrost o 19,1 mln EUR w kwartale, ukształtowała się na poziomie 248,7 mln EUR. Na uwagę zasługuje również poziom wygenerowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej w wysokości 82,2 mln EUR, w porównaniu do 53,3 mln EUR w pierwszym kwartale 2022 roku. Ponadto, Spółce udzielono nowych pożyczek na łączną kwotę 56,5 mln EUR, z czego 30 mln EUR w ciągu pierwszego kwartału, a 26,5 mln EUR w kwietniu 2023 roku.

Wszystkie główne regiony, w których AmRest prowadzi swoją działalność, kontynuowały trend wzrostowy. Najlepszym wynikiem wyróżniła się Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie zanotowano przychody w wysokości 304,1 mln EUR w pierwszym kwartale 2023 roku, co stanowi 49% sprzedaży całej Grupy i wzrost o 24,6% rok do roku. EBITDA wyniosła 47,8 mln EUR, o 1,5 mln EUR więcej niż w porównywalnym okresie 2022 roku, z marżą EBITDA na poziomie 15,7%. W przypadku Europy Zachodniej, przychody za pierwszy kwartał 2023 roku sięgnęły 212,6 mln EUR – to o 13,9% więcej niż w roku poprzednim. Wynik EBITDA wyniósł 23,8 mln EUR, wzrost o 4,8% wobec porównywalnego okresu za 2022 rok.

W Chinach, po zniesieniu restrykcji związanych z pandemią Covid, restauracje należące do Grupy odnotowały silne ożywienie aktywności. Przychody za pierwszy kwartał w regionie ukształtowały się na poziomie 24,9 mln EUR i były wyższe o 15,5% w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku. EBITDA wyniosła 5,6 mln EUR z marżą na poziomie 22,6% i wzrostem o 31,4% rok do roku.         

Według Eduardo Zamarripa, Dyrektora Finansowego AmRest Holdings SE: “Wyniki, które osiągnęliśmy w pierwszym kwartale 2023 roku jeszcze bardziej świadczą o postępie, jakiego dokonaliśmy w sferze technologii oraz digitalizacji biznesu, a także prezentują istotę inwestycji w nowe kompetencje. Po raz pierwszy sprzedaż generowana za pośrednictwem kanałów cyfrowych była wyższa niż ta, pochodząca z innych punktów sprzedaży.  W tym okresie kontynuowaliśmy również nasz rozwój organiczny, dodając do portfolio Spółki 17 nowych restauracji zgodnie z naszą strategią budowania biznesu w sposób zyskowny i zrównoważony.”