AmRest_news AmRest_news
28-02-2024

AmRest osiąga rekord sprzedaży rocznej w wysokości 2 431,6 mln EUR w 2023 roku

  • Skonsolidowane przychody Grupy za 2023 rok wyniosły 2 431,6 mln EUR, wzrost o 14.3% rok do roku*. Ponadto, Spółka zanotowała zysk na poziomie 50,9 mln EUR wobec 6,6 mln EUR w 2022 roku
     
  • EBITDA Grupy wyniosła 379,2 mln EUR, o 16,3% więcej niż w roku poprzednim*
     
  • Grupa otworzyła 114 nowych restauracji

Grupa AmRest, wiodący multibrandowy operator restauracji franczyzowych w Europie z portfolio światowych marek, działający w 21 krajach, kontynuowała trend wzrostowy w 2023 roku, ustanawiając swój nowy rekord sprzedaży rocznej w wysokości 2 431,6 mln EUR, to o 14,3% więcej niż w 2022 roku*. Co więcej, Spółka zanotowała zysk na poziomie 50,9 mln EUR wobec 6,6 mln EUR w roku poprzednim, z czego 44,4 mln EUR z działalności operacyjnej, a 6,5 mln EUR z zaprzestanej działalności w związku ze sprzedażą pozostałego biznesu w Rosji w maju 2023 roku. Ponadto, przychody w czwartym kwartale 2023 roku wyniosły 628,9 mln EUR, o 9,2% więcej niż w poprzednim roku*.

Mimo osłabienia europejskiej gospodarki w 2023 roku, co zwłaszcza w drugiej połowie roku wynikało z zaostrzenia polityki monetarnej, presji wysokich kosztów i w efekcie spowolnienia konsumpcji, AmRest dostosował swoją swój biznes i profil finansowy do wymagającego otoczenia poprzez inicjatywy zwiększające efektywność Spółki.

W rezultacie, EBITDA Grupy w 2023 roku wyniosła 379,2 mln EUR, co oznacza wzrost o 16,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 15,6% wobec 15,3% w 2022 roku. Ponadto, zysk operacyjny EBIT wyniósł 103,5 mln EUR (pomimo odpisów w wysokości 41,2 mln EUR), z marżą 4,3%. EBITDA za czwarty kwartał sięgnęła 96,2 mln EUR, o 17,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wzrost wyników EBITDA oraz marży wynikają z efektu skali, działań zwiększających efektywności oraz ograniczenia presji kosztowej w ostatnich miesiącach roku.     

„W 2023 roku obchodziliśmy 30-lecie działalności naszej firmy. Przez ten okres wielokrotnie stawaliśmy przed licznymi wyzwaniami, jednak po raz kolejny nasze wyniki potwierdziły siłę i odporność modelu biznesowego AmRest. Znakomita dynamika sprzedaży jest efektem naszej kultury skoncentrowanej na wyjątkowej obsłudze, doskonałości usług i wsłuchiwaniu się w opinie naszych gości, w połączeniu z silnym czynnikiem ludzkim jakim jest wysoce doświadczona kadra zarządzająca oraz zespoły profesjonalistów pełnych pasji, działających z misją zdobycia serc naszych klientów.  Zamierzamy dalej koncentrować się na efektywności, innowacjach i dostarczaniu wysokiej jakości produktów, tak by zapewnić dalszy zyskowny oraz  zrównoważony rozwój firmy” -  powiedział Luis Comas, CEO AmRest.    

Poprawiony profil ryzyka finansowego

W 2023 roku, wraz z podpisaniem nowej umowy kredytowej na kwotę 800 mln EUR, a także dzięki zwiększeniu generowania środków pieniężnych, jak i akumulacji środków własnych, AmRest poprawił swój profil ryzyka finansowego. Dzięki solidnym wynikom finansowym, kapitał własny AmRest wzrósł o 70 mln EUR do kwoty 401,2 mln EUR, notując wzrost o 21,1% w ciągu roku. Z kolei dług netto Grupy wyniósł 397,4 mln EUR na koniec 2023 roku.

Wskaźnik dźwigni finansowej Grupy wyniósł 1,8x. Ponadto, płynność finansowa AmRest pozostaje na zdrowym poziomie 227,5 mln EUR, praktycznie niezmiennym od 2022 roku. Niemniej, dodatkowe zasoby w wysokości 254,5 mln EUR utrzymywane są na niewykorzystanych liniach kredytowych.

W ciągu roku poziom CAPEX Grupy wzrósł o 44,5% w porównaniu do 2022 roku i wyniósł 214,9 mln EUR. Rekordowe nakłady potwierdzają zobowiązanie AmRest do rozwoju portfolio restauracji, renowacji oraz modernizacji istniejących lokalizacji, a także dalszego postępu w zakresie możliwości technologicznych Grupy.

Wyniki w poszczególnych regionach

Wszystkie główne regiony działalności Spółki wykazały trend wzrostowy w 2023 roku. Europa Środkowo-Wschodnia wyróżniła się największą poprawą sprzedaży, osiągając 1 342,1 mln EUR, odpowiadając za 55,2% sprzedaży całej Grupy i notując wzrost o 18,4% w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 267,2 mln EUR, o 50,8 mln EUR więcej niż przed rokiem, z marżą w wysokości 19,9%.

W przypadku Europy Zachodniej sprzedaż w 2023 roku wyniosła 902,8 mln EUR, co oznacza wzrost o 8,9% w porównaniu do roku poprzedniego. EBITDA ukształtowała się na poziomie 118,9 mln EUR, generując marżę w wysokości 13,2%.

Sprzedaż w Chinach sięgnęła 99,9 mln EUR w 2023 roku, o 20,9% więcej niż przed rokiem. Deprecjacja Yuana chińskiego w stosunku do Euro znacząco wpłynęła na zaprezentowane wyniki. W walucie Euro, roczna sprzedaż wzrosła o 31%. Ponadto, EBITDA wyniosła 20,5 mln EUR z marżą na poziomie 20,5%.

W 2023 roku AmRest otworzył 114 restauracji, wobec 109 nowych lokalizacji oddanych do użytku w 2022 roku - tym samym Spółka osiągnęła swój cel zwiększając liczbę otwarć rok do roku. Jednocześnie, w ramach strategii optymalizacji portfolio 54 lokale zostały zamknięte, co przełożyło się na wzrost netto na poziomie 60 restauracji w porównaniu do 47 restauracji w roku poprzednim.

Zaangażowanie społeczne

W 2023 roku AmRest kontynuował działania na rzecz lokalnych społeczności.  Dzięki flagowemu programowi przeciwdziałania marnowaniu żywności „Harvest”, który Spółka prowadzi od 2016 roku, tylko w minionym roku ponad 700 tysięcy posiłków trafiło do najbardziej potrzebujących osób. Ponadto, w ramach corocznej inicjatywy „Foodsharing Day”, AmRest wsparł 150 dziecięcych organizacji pozarządowych w 60 miastach na terenie 9 państw. W akcji uczestniczyło ponad 350 wolontariuszy AmRest.

AmRest zacieśnił także swoją współpracę z Too Good To Go, firmą i aplikacją wspierającą działania przeciwko marnowaniu żywności. W rezultacie, ponad milion produktów zostało uratowanych przed wyrzuceniem.


*  W związku ze sprzedażą biznesu w Rosji, dla celów porównawczych, dane Grupy zostały ponownie zaprezentowane tak, aby odzwierciedlały jedynie działalność kontynuowaną.