AmRest_news AmRest_news
09-05-2024

AmRest notuje wzrost sprzedaży. Przychody Spółki wyniosły 592,6 mln EUR w pierwszym kwartale 2024 roku

•    Najwyższy w historii skonsolidowany wynik EBITDA za pierwszy kwartał na poziomie 81,1 mln EUR, o 14,9% więcej niż w analogicznym okresie*

•    19 nowych restauracji otwartych w pierwszym kwartale, co daje łącznie 2197 restauracji  w portfolio Grupy

Grupa AmRest, wiodący europejski multibrandowy operator restauracji franczyzowych, kontynuowała trend wzrostowy osiągając sprzedaż w pierwszym kwartale 2024 roku na poziomie 592,6 mln EUR, o 5,2% więcej rok do roku.* Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach wyniósł 102 przy łącznym wzroście transakcji o 1,4%. Skonsolidowane dane pokazują jednak znaczne rozbieżności pomiędzy krajami, przy doskonałym wyniku w Polsce i znaczącym wzroście sprzedaży w Hiszpanii. 

Pomimo wyzwań związanych z inflacją a także spowolnieniem w styczniu, sprzedaż stopniowo ulegała poprawie. Spółka zaobserwowała także znaczący progres w zakresie transakcji digitalowych, które odpowiadały za 56% całej sprzedaży, to o 6 punktów procentowych więcej, niż przed rokiem. EBITDA Grupy wyniosła 81,1 mln EUR notując wzrost o 14,9% rok do roku*, tym samym ustanawiając nowy rekord za pierwszy kwartał. Z kolei marża EBITDA zanotowała skok o ponad punkt procentowy i ukształtowała się na poziomie 13,7%. Na poprawę rentowności wpływ miało ustabilizowanie się cen zarówno dostaw oraz kosztów energii, jak również progres poczyniony przez Spółkę w zakresie efektowości, a także efekt ekonomii skali i właściwej strategii cenowej.    

Zwiększone nakłady finansowe związane z podwyższeniem stawek, w połączeniu z postępem na poziomie komercyjnym, przełożyły się na profit netto, który wyniósł -2,1 mln EUR, wobec 3,1 mln EUR zysku w pierwszym kwartale 2023 roku. 

Stabilny poziom zadłużenia

Wskaźnik dźwigni finansowej wyniósł 2,0x. Ponadto, zadłużenie finansowe brutto Grupy pozostało praktycznie stabilne w ciągu kwartału i wyniosło 620,7 mln EUR, podczas gdy  dług netto wzrósł o 57,2 mln EUR dając kwotę  454,6 mln EUR na koniec pierwszego kwartału.  Wynika to  ze spadku środków finansowych Grupy o 60 mln EUR, które wciąż pozostają na zdrowym poziomie 167,1 mln EUR. Zmiana bilansu jest efektem naturalnej sezonowości w generowaniu środków pieniężnych przez biznes w pierwszym kwartale. Wpływ miały również koszty transakcyjne związane z umową nowego zadłużenia oraz realizacją CAPEX z tytułu dużej liczby otwarć restauracji zrealizowanych w ostatnim miesiącu finansowym 2023 roku. Ponadto, AmRest ma dostęp do linii kredytowych na kwotę 254,9 mln EUR.


W pierwszym kwartale 2024 roku Spółka otworzyła 19 nowych restauracji, głównie zlokalizowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Jednocześnie zamknięto 10 lokali, co dało łącznie 2197 restauracji w portfelu AmRest na koniec kwartału.
- Był to kolejny, wymagający kwartał, który po raz kolejny udowodnił siłę naszego modelu biznesowego. Atrakcyjna cenowo oferta oparta o wysokiej jakości produkty, nasza unikalna kultura skoncentrowana na obsłudze, a także rozwiązania cyfrowe wdrażane w restauracjach, pozwoliły nam skutecznie stawić czoła wyzwaniom w tym okresie. Zamierzamy dalej koncentrować się na realizacji naszej strategii, w tym na dalszym rozwoju poprzez nowe otwarcia stale poszerzając bazę naszych klientów – powiedział Eduardo Zamarripa, Dyrektor Finansowy AmRest Holdings SE.

Wyniki w poszczególnych krajach  

Europa Środkowo-Wschodnia wykazała największy wzrost ze sprzedażą na poziomie 335,3 mln EUR, o 10,2% więcej niż w porównywalnym okresie 2023 roku. Z kolei EBITDA wyniosła 58,8 mln EUR, notując wzrost o 23%, z marżą na poziomie 17,5 % (więcej o 1,8 punktu procentowego).

W przypadku Europy Zachodniej, przychody za pierwszy kwartał 2024 roku sięgnęły 218,7 mln EUR – to o 2,9% więcej niż w porównywalnym okresie 2023 roku. Wynik EBITDA wyniósł 27,7 mln EUR notując wzrost o 16,4% wobec pierwszego kwartału 2023 roku. Ponadto marża EBITDA urosła o 1,5 punktu procentowego rok do roku, kształtując się na poziomie 12,7%. W Hiszpanii, sprzedaż urosła o 13,9%, a wynik EBITDA o 21,2%, skutkując znaczącym wzrostem marż.

W Chinach odnotowano zauważalny spadek w konsumpcji, zwłaszcza w pierwszych tygodniach roku. Niemniej, nastroje konsumenckie wraz ze sprzedażą uległy znaczącej poprawie wraz z upływem pierwszego kwartału. W rezultacie, przychody za ten okres roku wyniosły 21,6 mln EUR, o 12,9% mniej rok do roku. W lokalnej walucie spadek wyniósł 7,4% co wynika z deprecjacji chińskiej waluty. EBITDA ukształtowała się na poziomie 4,1 mln EUR wobec 5,6 mln EUR rok wcześniej. To przekłada się na marżę EBITDA w wysokości 18,9%, czyli o 3,7 punktu procentowego mniej.    

*Dane skorygowane w celu wykluczenia zaprzestanej działalności w Rosji