RB 8/2005 Komunikat Zarządu oraz zmiany do Prospektu Emisyjnego

Zgodnie z Art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd AmRest Holdings N.V. informuje, iż w związku z trwającą żałobą narodową, termin publikacji przedziału cenowego Akcji został przesunięty na datę bezpośrednio poprzedzającą rozpoczęcie Publicznej Oferty, tj. na dzień 10 kwietnia 2005 r. 

W związku z powyższym w Prospekcie Emisyjnym wprowadza się następujące zmiany:

1. We Wstępie:

datę "do 8 kwietnia 2005 r. – Publikacja Przedziału Cenowego"

zastępuje

"10 kwietnia 2005 r. – Publikacja Przedziału Cenowego".

2.  W Rozdziale III pkt. 12.4 Termin oferty

datę "do 8 kwietnia 2005 r. – Publikacja Przedziału Cenowego"

zastępuje

"10 kwietnia 2005 r. – Publikacja Przedziału Cenowego".